"Resullük ve miraç olayı" Durmus KARABAĞLI dini içerikli yazıları, Rusulluk ve miraç olayıyla ilgili

karabagli43 3 Tem 2015

 1. karabagli43

  karabagli43 ÜYE

  207
  0
  0


  [FONT=&quot]RESULLÜK VE MİRAÇ OLAYI[/FONT]
  [FONT=&quot]Tarihi kayıtlarda Mekke’ye veya şöyle demek icap ederse Mescidi Haram’a 8 km uzaklıkta Ci’rine vadisi denilen yerde o gün Mescidi Aksa denilen bir yerin var olduğunu görürüz. Mescidi Aksa en uzak mescit demektir. O günlerde mescitler birer okuldu. İbadetten ziyade eğitim öğretim yerleri idi. Sayısız mescitlerden söz edilebilir. Bu mescitler Hz. Muhammed’in resullüğünden sonra ibadet edilen yerlere dönüşmüşler ve günümüzde camiler şeklini almıştır.[/FONT]
  [FONT=&quot]İslamiyet den önce Kudüs’te Mescidi Aksa denilen bir yer yoktu. Orada Süleyman mabedi denilen ve Kuran da adı geçen gelen rivayetlerde de hiç adı geçmeyen Mescidi Aksa değil Mescidi Maktis’tir. Çünkü Kudüs’te o tarihlerde Mescidi Aksa yoktur. Mescidi Aksa denilen bu günkü yapı Emeviler zamanında orada vali olan Abdülmelik Bin Mervan tarafından MS.690 yıllarında yapılmıştır. Mervan’yaptırdığı bu günkü Mescidi Aksa denilen yapının ise adı Kubbetüs Sahra’dır. Emeviler Mekke’ye sokulmayınca onlarda paralel yapı yaratarak Kâbe’ye nazire olarak burasına Mescidi Aksa demişlerdir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Zaten kıble Kâbe olmadan evvel Mescidi Aksa değil Beytül Maktis idi. Kayıtlarda hep bu isim geçer. Şimdi hani deniyor ya Hz. Muhammed göğe yükseldi bir gece Mescidi Aksaya götürülerek. Bunun gerçekle hiç ilgisi yoktur. Hz. Muhammed böyle bir olayı yaşamamıştır. Bunlar rivayetlerden ibarettir. Kısacası Miraç hadisesi vuku bulmamıştır.[/FONT]
  [FONT=&quot]Eğer böyle ise bu rivayet nereden kaynaklanıyor. Kuran surelerinden İSRA suresi birinci ayeti mealen açıklanırken tefsiri başka yöne yönlendirilerek böyle bir yanlışlığa düşülüyor. Aslında bu sure de Hz. Muhammed’e resullüğün verildiği bir geceden ve bazı ayetlerinin bildirilmesinin tebliğinin yapıldığı olaydan bahsediliyor. İşte o kutsal gecedir ki kuranın indirildiği ve adı geçen gecenin de Kadir gecesi olduğu görülür. Meşhur Miraç olayı budur. Aslında göğe yükselme falan da yoktur. Bu durumda Kuran’ın indirilmeye başlaması resullüğün verilmesi Hira denilen mağarada olmadığı anlaşılıyor.[/FONT]
  [FONT=&quot]ALAK SURESİ:96/9-10 [/FONT]
  [FONT=&quot]Salât ettiği mali bakımdan ve bilinçlendirme bilgilendirme ve aydınlatma açısından destek verirken, bir kulu engelleyeni gördün mü?[/FONT]
  [FONT=&quot]Bu ayette Hz. Muhammet o günlerde hem bir okul hem bir ibadet edilen yer olan Kâbe de ayette belirtilen işleri yaparken müşrik denilebilecek kişilerce engellenir. Hakarete uğrar. Bunun üzüntüsünü yaşarken İsra suresindeki birinci ayetin mealindeki olay vuku bulur.[/FONT]


  [FONT=&quot]İSRA SURESİ: 17/1[/FONT]
  [FONT=&quot]Kulunu bir gece, ayetlerimizden gösterelim diye, Mescidi Haram’dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescidi Aksaya yürütülen kişi, her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz O, en iyi işitenin en iyi görenin ta kendisidir.[/FONT]
  [FONT=&quot]İşte bu ayet miraç olarak ileri sürülerek bir rivayet hikâyesi yaratılmıştır. Bir gece vaktinde bir kısım ayetlerimiz göstermek için insanların arasından arınık yani yüksek ahlakı ile temiz edebi ile emin birisini seçerek Mekke de o gün var olan uzaklığı da tahminen 8 km kadar olan Kâbe den Ci’rine vadisindeki Mescidi Aksaya yürüttük diyor. O zamanlar Hz. Muhammet resul peygamber falan değil.[/FONT]
  [FONT=&quot]Gecenin bir vaktinde Kâbe’nin olduğu yerden 8 km kadar uzaklıkta en uzak mescit denilen Ci’rine vadisindeki Mescidi Aksaya Abdullah oğlu Muhammed yürütülmüştür. Bu geceye kadar sadece bir Allah’ın kuludur. Hiç bir özelliği ve vasfı yoktur. İşte burada kendisine bazı ayetler bildirilmiştir. Orada konaklama yeri olarak da kullanılan en sondaki sedir veya Arap kirazı ağacının yanında Muhammed’e vahiy edilmiştir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Ağaç bedeninde gölgelenmek perdelenmek oluşur ve aracısız Muhammed’e hitap edilir. Bunun neticesinde gönlüne kalbine nüzul edilenlerin topluma iletilmesi haberciliği yani resullük verilmiştir. İlk ayet ise Alâk ayeti olmuştur. [/FONT]
  [FONT=&quot]Bu gün hac niyetiyle Mekke’ye gidenlerin o günlerde Mescidi Aksa denilen yerde ihrama bürünürler. Bu ilk ayetin vahiy edildiği yerin şimdiki adı ise Cennetül Me’vâ dır.[/FONT]
  [FONT=&quot]Hz. Muhammed zamanında Kudüs’te zaten Mescidi Aksa diye bir mabet yok. Beytül Maktis var. Kuran da ve tüm rivayetlerde hep Beytül Maktis adı geçer. Bu gün miraç gecesi diye kutlanan anılan gece yine uydurma rivayetlerdir. Kuran indirilmeye başlandığı gece Kadir gecesi olduğuna göre belki de en kuvvetli si bu gece Kadir gecesidir. Çünkü insanların ibadet ettiği her gece kutsaldır. Kuran da sadece Kadir gecesi adı geçer başka geceden söz edilmez. Bunu da bilelim. [/FONT]
  [FONT=&quot]Hz. Musa da bir dağdaki ateşi görür ateşe doğru yürür. Orada bulunan bir ağacın perdelenmesi sonucu sesler duyar böylece vahiy alır. Şunu iyi bilmek gerekir ki peygamberlik verilenler ile Allah öyle iki arkadaş veya kişi arasında sohbet laflanmak şeklinde olmaz. Kendilerine nasıl vahiy edildiğini pek bilemiyoruz ama öyle Cebrail falan aracılığı da yoktur. Çünkü resullere vahiyleri bizzat Allah kendisi aracısız iletmiştir. [/FONT]
  [FONT=&quot]İlk ayet İkra kelime olarak Hz. Muhammed’e isnat edilen okumayı bilmemesinden dolayı orada oku emriyle bu yeteneğin verildiği değildir. Zira Hz. Muhammed okuma yazması olan birisi idi. Bu oku emri verilen ve verilecek olan vahiylerin toparlanıp kendi toplumlarına anlatılması onların haberdar edilmesi aydınlatılmasıdır. İnsanlara aktarılması için aracılık edilmesidir. Vahiyleri hem öğrenip öğrendiklerini başkalarına öğretmektir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Miraç olayı olarak hurafeleştirilip anlatılan Kudüs’te bulunan olayın vuku bulduğu söylenilen Mescidi Aksa ilk Süleyman peygamber tarafından temeli atılan bu gün Yahudilerin ağlama duvarı denilen yerdeki Süleyman mabedinin olduğu yerdir. Kuranda adı geçen Mescidi Aksa bu Kudüs’teki mescit değildir. Mescitler eskiden Arap coğrafyasında Hz. Muhammed öncesinden beri vardı ve birer okul görevi görüyordu. Bu mescitler MS. 1020 yılından sonra ibadet yerlerine dönüşmüştür. Daha sonra mescitler yapı olarak bu günkü camilere dönüşmüştür. [/FONT]
  [FONT=&quot]İşte kuran inmeye başladığında Kudüs’teki mescidin adı Beytül Maktis idi. Hiç mescidi aksa denmemiştir. Beytül Maktis yıkılıp harabeye dönmüş orada Emevi valisi Abdülmelik Mervan MS.690 yılında bir mescit yaptırmıştır. Mekke ile Emevilerin arası açılınca onları Mekkeliler Kâbe’ye koymadılar. Bunun üzerine Abdülmelik Mervan’ın yaptırdığı Kubbetül Sahra’ya inat için Kâbe’ye nazire olsun diye Mescidi Aksa adını verdiler.[/FONT]
  [FONT=&quot]İsra suresi birinci ayeti gerçek manasından saptırılarak göğe yükselme olarak Miraç efsanesini yarattılar. Bu ayette hiçbir binekten söz edilmez. Ne Burak nede Refref bineği Kuran da geçmez. Ne deniyor ayette yürütülen kul deniliyor. Çünkü yürütülen o ana kadar Abdullah Oğlu Muhammet’tir ve bir Allah kuludur.[/FONT]
  [FONT=&quot]O gece resullük verilen Hz. Muhammed’e vahiy edilen ayetler Kasas suresinin aşağıdaki ayetleridir. Akabinde ise İsra suresinin birinci ayetidir.[/FONT]
  KASA SURESİ: 28/85

  [FONT=&quot]Şüphesiz ki Kuran'ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki: “Benim Rabbim, kimin doğru yol kılavuzu ile geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilendir.”[/FONT]
  KASAS SURESİ: 28/86
  [FONT=&quot]Ve sen Kitabın sana vahiye dileceğini/indirileceğini bilmiyordun. O, ancak Rabbinden bir rahmet olarak verildi. Öyleyse sakın kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere arka çıkma/ yardımcı olma.[/FONT]  KASAS SURESİ: 28/87
  [FONT=&quot]Ve ortak koşanlar sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar Ve Rabbine davet et. Ve asla ortak koşanlardan olma![/FONT]


  KASAS SURESİ : 28/ 88
  [FONT=&quot]Ve Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun Zatından başka her şey yok olacaktır. Yasa-ilke, yalnızca O'nundur. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. [/FONT]
  [FONT=&quot]İSRA SURESİ:17/1[/FONT]
  [FONT=&quot]Kulunu, bir gece, ayetlerimizden/ alâmetlerimizden/ göstergelerimizden gösterelim diye, Mescidi Haram'dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescidi Aksayayürütülen kul her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz O, en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Şimdi en önemli mesele bu Ci’rane vadisindeki mescidi aksa da neler olmuştur. Yine bunları Allah’ın Necm suresinin bazı ayetlerinden anlıyoruz. Orada bildirilen Arap Kirazı denilen ağacın gövdesini kaplayan kaplıyordu yani bir perdenin oluştuğu aşikâr. Şimdi bu ayetler bize neleri açıklıyor. İşte Miraç denilen hurafenin gerçek yüzü burada karşımıza çıkıyor. Aracısız direk bir yay kadar Muhammet ile Allah bizzat yakınlaşıp vahiy alıyor.[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/6-7[/FONT]
  [FONT=&quot]Müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan, yüksek ufukta idi. ( Not: Yüksek ufukta idi Ufuk ötesi sınırı mekânı bizce bilenemeyen demek)[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/8-9-10[/FONT]
  [FONT=&quot]Sonra yaklaştı, hemen sarktı. İki yay uzunluğu kadar (birkaç metreye kadar sarkan kim Allah) ya da daha yakın olmuştu. Hemen de kuluna.[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/14[/FONT]
  [FONT=&quot]Son kiraz ağacının yanında.[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/ 15[/FONT]
  [FONT=&quot]Oturmaya değer konaklama yeri vardır(Yani orada kervanların veya dinlenilmek için uygun bir yer olduğundan söz ediliyor) Vahiy ettiğini vahiy etti.[/FONT]


  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/16[/FONT]
  [FONT=&quot]O zaman kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. (yani ağacın gövdesinin kaplandığını bir perdelemenin oluşturulduğu)[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/11 Gönlü, gördüğünü yalanlamadı. (Gönlüne kalbine nüzul edilenlere Muhammed’in inandığını)[/FONT]
  [FONT=&quot]NECİM SURESİ: 53/13[/FONT]
  [FONT=&quot]Ant olsun, Onu başka bir inişte daha gördü. (Yani başka buluşmadan söz ediliyor.)[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ: 53/17[/FONT]
  [FONT=&quot]Göz şaşmadı ve azmadı.( Hz. Muhammed için hayrete düşmedi, korkuya kapılmadı karşı çıkış görmedi)[/FONT]
  [FONT=&quot]NECM SURESİ:53/ 18[/FONT]
  [FONT=&quot]Ant olsun Rabbinin alametlerinin/göstergelerinin en büyüğünü gördü. ( Bu ayette Hz. Muhammed’e Allah’ın en büyük alametlerini gösterdiğini fakat bunların ne olduğunu halen bilemiyoruz.)[/FONT]
  [FONT=&quot]İşte bu ayetler bize Hz. Muhammed’e resullüğün veriliş olayını bütün açıklığı ile anlatıyor. Allah ile buluşma serüveni budur. Öyle Miraç hadisesi falan yoktur. Ahrete intikal eden diğer peygamberlerle görüşmesi, cennet ve cehennemin gösterilmesi, beş vakit namaz meselesi hepsi safsatadır. Hurafelerin hikâyelerin İsa peygamberin havarilerinden Yahudi Pavlos’un serüvenlerinin bize geçen anlatımlarıdır.[/FONT]
  [FONT=&quot]Miraç kandili diye yerleşen bu olmayan örfün zararımı var hayır. Allah’ı anmak ibadet etmek Allah’ın koruması altına girmek için gayret göstermek insanların aralarında esenleşmesi iyi bir gelenek olarak yer etmiştir. Daha önceki bir kitabıma bu konuyu aktarılan hurafe ve hikâyelere dayanılarak Yahudi uydurmalarına istinaden Miraç başlığı altında yazmıştım. İnsanlarımız bu Miraç konusunu sanki yaşanmış bir olaymış gibi geçmişten geleceğe aktarılıp gelmektedir. İşin gerçeğini ise bizzat Kuran’ın kendi ayetlerinde görüyoruz. [/FONT]


  [FONT=&quot]Burada hataya düşüp bu gibi hurafelerin din emri gibi yaklaşımla şirke düşmemektir. İnsanlarımızın boş hikâye ve hurafeler yerine gerçek dinini yani İslam’ı tam öğrenip yaşamaları gerekliliği bizce daha önemlidir. [/FONT]
  [FONT=&quot]Allah hiçbir kulunu doğruluktan saptırmasın.[/FONT]
  [FONT=&quot]Durmuş Karabağ[/FONT]
   
 2. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  181,322
  1,916
  38


  bu yazıda çok güzelmis bizimle paylaştığınız için teşekkürler,
   
 3. S£V®

  S£V® Administrator Site Yetkilisi Administrator

  205,315
  12,560
  40


  Emegine sağlık güzel paylaşım için teşekkürler
   
 4. EliCn

  EliCn ÜYE

  69
  0
  0


  teşekkürler.
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş