Ramazan Duaları, Ramazanda hangi dua edilir, ramazan duası ve türkce açıklaması ile ilgili yazılar

'Dini Yazılar, Camilerimiz, Dini Fotoğraflar' forumunda zahide tarafından 27 May 2017 tarihinde açılan konu

By zahide on 27 May 2017 01:44
 1. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  205,986
  1,818
  38


  Ramazan Duası ve Anlamı nedir,

  Allâhümme inni es'elüke bismikel Hüsna

  Yâ Allâh, fa'lem ennehû lâ ilâhe illellâh

  Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur'an

  Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym

  Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm

  Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk

  Yâ Selâm, vâllahü yed'û ilâ dâris selâm

  Yâ mü'min, el Mü'minül Müheyminül Aziyz

  Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ

  Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir

  Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn

  Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram

  Yâ Bâriül Musavvir

  Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin

  Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr

  Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd

  Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin

  Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû

  Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

  Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd

  Yâ Haliym innehû le aliymün haliym

  Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ

  Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym

  Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb'ase

  Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir

  Yâ Bâis, innellâhe yeb'asü men fil kubûr

  Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn

  Yâ Vâris, ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard

  Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz

  Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey'in şehiyd

  Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü

  Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa

  Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ

  Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb

  Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm

  Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ

  Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ

  Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü'miniynel kıtâl

  Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd

  Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn

  Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ

  Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym

  Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym

  Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn

  Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey'in kadiyr

  Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym

  Yâ Mütimm, ve yütimmü ni'metehû aleyk

  Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ

  Yâ Refiy'u, refiud deracâti zül arş

  Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh

  Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ

  Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk

  Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym

  Yâ Vitr, veş şef'ı vel vetr

  Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ

  Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn

  Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd

  Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm

  Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm

  Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad

  Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn

  Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ

  YÂ Bedi, bediy'as semâvâti vel ard

  Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh

  Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym

  Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta'melûne muhıyt

  Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk

  Yâ Samed, Allâhüs samed

  Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey'in hasiba

  Yâ Nasıyr, ni'mel mevlâ ve ni'men nasıyr

  Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma

  Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih

  Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl

  Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad

  Yâ Men Leyse kemislihi şey'ün ve hüves semiul basıyru ni'mel mevlâ ve ni'men nasıyr

  Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

  Ramazan Duası Anlamı

  Ey Rabbim!

  Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,

  Ey Rabbim senden başka ilah yoktur

  Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin.

  Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.

  Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin.

  Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.

  Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır.

  Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!

  Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir

  Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir

  Ey şekil veren Allah'ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin.

  Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah'ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin

  Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!

  Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!

  Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin.
   

Yorumlar

'Dini Yazılar, Camilerimiz, Dini Fotoğraflar' forumunda zahide tarafından 27 May 2017 tarihinde açılan konu

Bu Sayfayı Paylaş