Kuran-ı Kerim SÂFFÂT Suresi Türkçe Meali Kuran-ı Kerim Tüm Türkçe Meal, SÂFFÂT Suresinin Arapça yazı

goktepeli26 13 Haz 2013

Son Konular 1. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn(yasifûne).  1. subhâne : sübhan, münezzehtir

  2. rabbi-ke : senin Rabbin

  3. rabbi : Rab

  4. el izzeti : izzet

  5. ammâ (an mâ) : şey(ler)den

  6. yasifûne : vasıflandırıyorlar

  İmam İskender Ali Mihr : Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından (zanlarından) Sübhan'dır (münezzehtir).


  Diyanet İşleri : Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.


  Abdulbaki Gölpınarlı : Yücedir, münezzehtir Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların vasfettiklerinden.


  Adem Uğur : Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.


  Ahmed Hulusi : Senin Rabbin, İzzet sahibi Rab olarak, onların tanımlamalarından münezzehtir!


  Ahmet Tekin : Senin Rabbini, kudret ve hükümranlığın Rabbini, onların yakıştırdıkları şeylerden tenzih ederim.


  Ahmet Varol : Üstünlük (izzet) sahibi Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir.


  Ali Bulaç : Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden yücedir.


  Ali Fikri Yavuz : İzzet sahibi Rabbin, onların (uygunsuz) vasıflamalarından münezzehdir.


  Bekir Sadak : Senin guclu olan Rabbin, onlarin vasiflandirmalarindan munezzehtir.


  Celal Yıldırım : Çok üstün, çok güçlü olan Rabbin, onların vasfedegeldiklerinden yücedir, münezzehtir.


  Diyanet İşleri (eski) : Senin güçlü olan Rabbin, onların vasıflandırmalarından münezzehtir.


  Diyanet Vakfi : Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.


  Edip Yüksel : Üstünlük ve onurun sahibi olan Rabbin, onların nitelemelerinden çok yücedir.


  Elmalılı Hamdi Yazır : Tesbiyh o ızzetin sahibi rabbına onların vasıflarından


  Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.


  Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.


  Fizilal-il Kuran : Kudret ve şeref sahibi Rabb'in, onların taktıkları sıfatlardan münezzehtir, yücedir.


  Gültekin Onan : Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin rabbin, onların nitelendirdiklerinden yücedir.


  Hasan Basri Çantay : Galebe saahibi Rabbin onların isnâd etmekde oldukları vasıflardan yücedir, münezzehdir.


  Hayrat Neşriyat : İzzet sâhibi Rabbin, (onların) vasıflamakta oldukları şeylerden pek münezzehtir.


  İbni Kesir : Tenzih ederiz senin izzet sahibi Rabbını, onların nitelemekte olduklarından.


  Muhammed Esed : Kudret ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde (bir yüceliğe sahip)tir.


  Ömer Nasuhi Bilmen : (180-182) Rabbin, o izzet sahibi, onların tavsif ettiklerinden münezzehtir. Ve selâm peygamberlerin üzerinedir. Ve hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.


  Ömer Öngüt : Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.


  Şaban Piriş : Gücün ve üstünlüğün sahibi olan Rabbin, onların nitelediklerinden yücedir (uzaktır).


  Suat Yıldırım : (180-182) İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah’adır.


  Süleyman Ateş : Kudret ve şeref sâhibi Rabbin, onların nitelendirmelerinden yücedir.


  Tefhim-ul Kuran : Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirmekte olduklarından yücedir.


  Ümit Şimşek : İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir.


  Yaşar Nuri Öztürk : Senin Rabbinin, o ululuk ve kudretin Rabbinin şanı yücedir onların verdiği sıfatlardan...
   
 2. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

  Ve selâmun alel murselîn(murselîne).  1. ve selâmun : ve selâm olsun

  2. alâ : üzerine

  3. el murselîne : gönderilen, gönderilmiş olan resûller
  İmam İskender Ali Mihr : Ve gönderilen resûllere selâm olsun.


  Diyanet İşleri : Peygamberlere selâm olsun.


  Abdulbaki Gölpınarlı : Ve esenlik peygamberlere.


  Adem Uğur : Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!


  Ahmed Hulusi : İrsâl olunanlara Selâm olsun!


  Ahmet Tekin : Özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamberlik göreviyle gönderilenlerin hepsine selâm olsun, selâmette olsunlar, hepsi de selâmete erenlerdendir.


  Ahmet Varol : Gönderilmiş peygamberlere selâm olsun.


  Ali Bulaç : Gönderilmiş (peygamber)lere selam olsun.


  Ali Fikri Yavuz : Bütün peygamberlere selâm olsun;


  Bekir Sadak : Peygamberlere selam olsun.


  Celal Yıldırım : Selâm, gönderilen peygamberlere olsun !


  Diyanet İşleri (eski) : Ve selam, peygamberleredir.


  Diyanet Vakfi : Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!


  Edip Yüksel : Gönderilmiş elçilere selam olsun.


  Elmalılı Hamdi Yazır : Ve selâm mürselîne


  Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Selam tüm peygamberlere!


  Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.


  Fizilal-il Kuran : Selâm gönderilen peygamberlere.


  Gültekin Onan : Gönderilmiş (peygamber)lere selam olsun.


  Hasan Basri Çantay : Gönderilen (bütün) peygamberlere selâm,


  Hayrat Neşriyat : Ve selâm, peygamberler üzerine olsun!


  İbni Kesir : Selam olsun peygamberlere.


  Muhammed Esed : O'nun bütün elçilerine selam olsun!


  Ömer Nasuhi Bilmen : (180-182) Rabbin, o izzet sahibi, onların tavsif ettiklerinden münezzehtir. Ve selâm peygamberlerin üzerinedir. Ve hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.


  Ömer Öngüt : Ve peygamberlere selâm olsun!


  Şaban Piriş : Selam elçilere!


  Suat Yıldırım : (180-182) İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah’adır.


  Süleyman Ateş : Selâm, gönderilen elçilere,


  Tefhim-ul Kuran : Gönderilmiş (peygamber)lere selam olsun.


  Ümit Şimşek : Selâm olsun peygamber olarak gönderilenlere.


  Yaşar Nuri Öztürk : Selam olsun tüm hak elçilerine!...
   


 3. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).  1. ve el hamdu : ve hamd

  2. li allâhi : Allah için, Allah'a ait

  3. rabbi : Rab

  4. el âlemîne : âlemler
  İmam İskender Ali Mihr : Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.


  Diyanet İşleri : Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.


  Abdulbaki Gölpınarlı : Ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a.


  Adem Uğur : Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!


  Ahmed Hulusi : Hamd, Rabb-ül âlemîn Allâh'a aittir.


  Ahmet Tekin : Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah’a hamdolsun.


  Ahmet Varol : Hamd, alemlerin Rabb'i Allah'adır.


  Ali Bulaç : Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.


  Ali Fikri Yavuz : Âlemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun...


  Bekir Sadak : Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun.*


  Celal Yıldırım : Hamd de âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


  Diyanet İşleri (eski) : Hamd de Alemlerin Rabbi Allah'adır.


  Diyanet Vakfi : Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!


  Edip Yüksel : Evrenlerin Rabbi olan ALLAH'a övgüler olsun.


  Elmalılı Hamdi Yazır : Ve hamd âlemlerin rabbı Allaha


  Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a!


  Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


  Fizilal-il Kuran : Hamd, alemlerin Rabb'i Allah'a!


  Gültekin Onan : Ve alemlerin rabbi olan Tanrı'ya hamd olsun.


  Hasan Basri Çantay : Ve âlemlerin Rabbi olan Allaha hamdolsun.


  Hayrat Neşriyat : Ve hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.


  İbni Kesir : Hamd olsun, alemlerin Rabbı Allah'a.


  Muhammed Esed : Ve hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!


  Ömer Nasuhi Bilmen : (180-182) Rabbin, o izzet sahibi, onların tavsif ettiklerinden münezzehtir. Ve selâm peygamberlerin üzerinedir. Ve hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.


  Ömer Öngüt : Ve hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a.


  Şaban Piriş : Hamd ise alemlerin Rabbi Allah’adır.


  Suat Yıldırım : (180-182) İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah’adır.


  Süleyman Ateş : Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a!


  Tefhim-ul Kuran : Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.


  Ümit Şimşek : Ve hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah'a.


  Yaşar Nuri Öztürk : Hamt olsun âlemlerin Rabbi Allah'a!...

  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
   


 4. [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  SÂFFÂT Suresinin Arapça yazılışı
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 13 Haz 2013
 5. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  213,633
  1,937
  38


  ellerine sağlık canım allah razı olsun,
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş