KüçükKavak Köyü Ağıt, Köy Kavgasında Ölenlerin Arkasında Yapılan Ağıtlar, Köy Muhtar Kavgasında ölen

zahide 5 Haz 2009

 1. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  214,936
  1,963
  38


  KÜÇÜKKAVAK KÖYÜNE AĞIT


  Yöre: Mucur
  Kaynaklar
  Ağıt-1: Baki Yaşa Altınok
  Ağıt-2: Meryem Çalışır
  Ağıt-3: Ahmet Kaya (Rahmanlar köyünden) / Derleyen: Mazhar Dündar
  Şiir-4: Abdullah Altınok (köye ağıt değil, köy ve köylüler hakkında bir destan)

  Küçükkavak, Anadolu bozkırının ortasında yer almış, tarihi çok eskilere dayanan tipik bir Türkmen köyüdür. 20 Şevval 670 tarihli Recep oğlu Ali'deki bir vakıfnameden Güçiki-Kavak adıyla Selçuklular döneminde Caca Bey vakfiyelerinin, Kırşehir'e bağlı emlak ve arazileri içinde olduğu bildirilmektedir.

  Bağlı olduğu Mucur ilçesine 10, Kırşehir iline 20 kilometre uzaklıkta, bir yamaca serpiştirilmiş kerpiçten evleriyle; bağları, bostanları, sarı başaklı tarlalarıyla; koyunları, kuzularıyla; kara yağız insanları, hamarat kadınlarıyla yüzyıllarca yörede sevilmiş, saygı görmüş bir Anadolu köyüdür Küçükkavak. Anadolu Türkmen geleneği bu köyde, bütün güzelliğiyle yaşamaktadır. Yardımlaşması, dayanışması, konukseverliğiyle herkesin dilindedir. Dargınlığın, düşmanlığın olmadığı bir köydür Küçükkavak.

  İşte bu güzelim köyde, 1975 yılının 23 Nisan gününde öyle bir olay olur ki, duyan inanmak istemez. Toplumda sıkça görülen muhtarlık, minibüs işletmeciliği, kır bekçiliği anlaşmazlığı bu köye de bulaşmıştır. Tartışma ile başlayan kavga, giderek silahların konuştuğu bir ortama sürüklenir. Muhtar Şükrü Fidan, Sait Aykurt ve oğulları Fevzi ile Yüksel Aykurt, vurularak öldürülür. Birçok kişi yaralanır. İlçe, olaya el koyar. Köye bir jandarma karakolu kurulur. Köye girişler kapatılır. Olay, TRT'nin akşam haberlerinde bütün yurtta duyulur. O günden sonra, bu olayın etkisinden kurtulamayan köy halkı, yurtlarını terkeder. Başta Kırşehir olmak üzere değişik yerlere göçer. Köy, viraneye döner. Üç beş hane ile yaşamını sürdürür.

  Baki Yaşa Altınok, doğup büyüdüğü köyünün viran olması karşısında, duygularını şöyle dizelere döker:

  Küçükkavak köyüne varamaz olduk
  Anınca gözümüz olur bir ırmak
  Beraber yaşardık göremez olduk

  Bir yalnızlık çökmüş toprağa taşa
  Küçükkavak yandı gitti ateşe

  Birlikte yaşardık mutlu yanyana
  Hiç zarar gelmezdi bir tek insana
  Tertemiz köy idi bulandı kana

  Bir anda her taraf döndü savaşa
  Küçükkavak yandı gitti ateşe

  Ağaçlar devrilmiş bağlar bozulmuş
  Sürü sürü davarları yozulmuş
  Gürül gürül akan pınar soğulmuş

  Aklı olan insan yana tutuşa
  Küçükkavak yandı gitti ateşe

  Kimi göçün çekmiş gitmiş bir yere
  Yıkılmış evleri harap virane
  Görünce gönlümüz olur divane

  Anınca her zaman ağlıyor Yaşa
  Küçükkavak yandı gitti ateşe

  Küçükkavak köyünde meydana gelen olayda babası ve iki kardeşini yitiren Meryem Çalışır, babasının ve iki genç kardeşinin acı ölümüne şu ağıdı yakmıştır:

  Duman durmuş Küçükkavak düzün
  Kurtlar girmiş beybabamın yozuna
  Kara haber çabuk ulaşır derler
  Tez ulaştı Kuruağıl'da kızıma

  Viran kalmış cömert babamın evi
  Görmüş söylememiş akraban Veli
  Yüzüne gülen de düşman çoğumuş
  Üstüne şahit olmuş enişten Ali

  Kolunda saatini verin hayıra
  Ahırdan malını çekin pazara
  Hanımın Emine tutuldu derde
  Yetim yavrularını kimler kayıra

  Nasıl girem beybabamın evine
  Yetim kalmış Ferzi'min bir tek Emine
  Evinde otursun ere gitmesin
  Benden selam söylen Döndü geline

  Vurulmuş yatmış Sarı Hüseyin'in düzüne
  Kurşun yemiş ciğerinin közüne
  Nereye gidiyon gara Yüksel'im
  Kim bakacak dört aylık Hakkı kuzuna

  Budamış bağını Yüksel'im yememiş üzümü
  Doktorla bulduydun bir çift kuzunu
  Sen gel Hakkı ile Fadime'yin üstüne
  Kurbanlar vereyim sürüyünen yozunu

  Yüksel'imin bıyığı altın sarısı
  Düşmanlar vurmuş da akşam yarısı
  Nasıl kıydınız da zalim düşmanlar
  Daha dört aylıktı körpe yavrusu

  Başımı koydum da gurbet taşına
  Gel gardaşım düğme dikem döşüne
  Ölenecek ben bu derdi çekerim
  Ele düğün bayram bize boşuna

  Üğrünü üğrünü üç dal yıkılmış
  İki gardaşımın beli bükülmüş
  Yirmi sekizinde yiğit Yüksel'im
  Gara saçın salacaya dökülmüş

  Ahırda malları sahipsiz durur
  Yarın genç gelinler oğlan doğurur
  Kimse tutmaz üç yiğidin yerini
  Ad koyarlar Sait Ferzi Yüksel çağırır

  Koca ağ odayın kıymeti yokmuş
  Ekmeğini yiyenler düşmanlık etmiş
  Başucunda ağlar körpe kuzular
  Al yanaklı Meryem'in sararmış solmuş

  Kurban olam pancarıyın suyuna
  Ağlayarak düştüm köprü yoluna
  Küçükkavak derler bir kanlı köymüş
  Yedi bayram kına yakmam elime

  Kerpiçtendir avlumuzun yapısı
  Kitli kaldı ağ odayın kapısı
  Bu dert bana ölenecek dert olur
  Ferzi'min gelmedi Mehmet dayısı

  Ferzi'm giyinmiş de bir yeşil kisbet
  Usul boylu Yüksel'ime yakışır asbap
  Düşman kin eylemiş atar kurşunu
  İki oğlan bir babaya ölmekmiş kısmet

  Kızılırmak akar akar durulur
  Deli gönlüm ağlar ağlar yorulur
  Neriye gidiyon hey yetim Ferzi'm
  Bir tek Emine'yin boynu burulur

  Kızılırmak suyu çağlayıp akar
  Yelebir kekili gözleri bakar
  Düşmanlar kudurmuş anamın oğlu
  Taze fidanları kökünden yıkar

  Radyo gazeteler yazdı ismini
  Teyiplere verdim soyka sesimi
  Duyan ahbaplar da yansın ağlasın
  Burada bitirdim dertli sözümü

  Ağlayı ağlayı yanıp söylerim
  Talihsiz Meryem'im buymuş kaderim

  Küçükkavak köyüne destan yazanlardan biri de komşu Rahmalar köyünde oturan Ahmet Kaya'dır. 25 Nisan 1975'de yazılan aşağıya aldığımız bu destan, Karakuyu köyünde Mazhar Dündar tarafından destanı yazanın ağzından kasete kaydedilmiştir.

  Acı haber geldi duyuldu bize
  Küçükkavak hadisesin anlatam size
  Bir figan düştü de dağlara düze
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Küçükkavak kazamıza aralı
  Dört tane ölü var beşi yaralı
  Yetişin imdada kaymakam vali
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Şükrü öldü de Ramazan canlı
  Bozuldu bu köyün kalmadı tadı
  Dul kalmış gelinler yapar ağıdı
  Duyun kan ağlıyor şu Küçük Kavak

  Kafadan yaralı çırpınır Duran
  Soruyom bilen yok kim imiş vuran
  Yeminler veriyom söylemez gören
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Ümit kurşun yemiş ince belinden
  Bilmem nasıl kurtulmuştur ölümden
  Ayakta yaralı Neşet elinden
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Bir evde üç ölü biri yaralı
  Bilmeyenler sorar bunlar nereli
  Kime ne deyim ki bizim oralı
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Kimi göç eylemiş gider kazaya
  Suçlu suçsuz uğramışlar cezaya
  Canlar mı dayanır kara yazıya
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Pazara döküldü davarlar mallar
  Duyanlar sözümden bir ibret anlar
  Nasıl can verdi de o nazik tenler
  Duyun kan ağlıyor şu Küçük Kavak

  Akşam üstü tabancalar patlıyor
  Kurşun yiyen pamuk gibi hotluyor
  Jandarmalar gelmiş kapçık topluyor
  Duyun kan ağlıyor şu Küçük Kavak

  Çok uzatmaz Ahmet sözünü bağlar
  Duymuş da analar bacılar ağlar
  Kader ilahi de bir yazı yazar
  Duyun kan ağlıyor şu Küçükkavak

  Abdullah Altmok, Küçükkavak köyünde doğdu, büyüdü. Memur oldu, yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptı. Köyünün insanlarını hep içinde yaşattı. Saydığı, sevdiği insanların birer birer bu dünyadan ayrılışları, onun hiç bir zaman belleğinden silinmedi. Bu insanlardan bazılarının yaşam tarzlarını, espirilerini, aşağıdaki dörtlüklere döktü:

  Köyüm Küçükkavak tozlu yolları
  Bir ömür tüketen garip halları
  Anlatayım devrilen çınarları
  Dallar yaprağını döktü de gitti

  Çok gıt hatırlarım zatı geçmişi
  Aşık Veysel gibi tütün içişi
  Evladının peşinde göçtü bu kişi
  Arif'a Ali'ye yandı da gitti

  Çay yolunda bağ beklerdi bir dede
  Atının önüne çıkana lira vermede
  Tez gömdüler Murad'ım görmede
  Mernmet Kâ hayalle avundu gitti

  Boyu ufacıktı sevimli zattı
  Kızı Fati ile çok sığır güttü
  Kırşehir'de valiyi elde etti
  Aşır'a Yurum'a küstü de gitti

  Babayiğit ama hep karnı açtı
  Bir paket türüne tarlayı sattı
  İççim Sultan'a da çok dayak attı
  Koca Hüseyin kör pişman utandı gitti

  Talih kuşu omuzuna konmadı
  Ne motoru ne kendisi onmadı
  Elif bacıyla az Çin askeri kırmadı
  Paslı da Mustafa'sına güvendi gitti

  Vakti zamanında seferberlikmiş
  Askerdeyken Emin'ini kaybetmiş
  Herkes düzde yorar o gende gitmiş
  Ali Çavuş eşekten düştü de gitti

  Maraşalım derdi saçları aktı
  Su içer dedikçe depeye dikti
  Alamadı Haçça'yı boynunu büktü
  Hacasan boş aşka aldandı gitti

  Tarlası satıldı çifti bozuldu
  Oğlunun tornunun sözüne uydu
  Otuz yıllık sakal kökten toz oldu
  Apisef İstanbul'u tattı da gitti

  Çok iyi komşuydu hem de neşeli
  İncitmez kimseyi açıktı eli
  Cahiller elinde yetti eceli
  Bâ Gardaş iki oğlunu aldı da gitti

  Felek güldürmedi ağladı durdu
  Genç oğullarını toprağa verdi
  Yatalaktı her yanını dert sardı
  Karagıcık deriye sarıldı gitti

  Oğlu Sülük askerde vefat etti
  Felek Şahan'ının belini büktü
  Kamil'i kayboldu karı terketti
  Sali'a kafirim billa dedi de gitti

  Hep doğru söylerdi gerçek biçerdi
  Kuru ekmek yer soğuk su içerdi
  sen yıllık ömrünü taşla geçirdi
  Daşçı Osman inadını etti de gitti

  Kadir olmaz konuşulan her lafa
  Yareninde göremedi bir vefa
  Yürürken tepçirdi Dişsiz Mustafa
  Tabutunu dört el tuttu da gitti

  Köyün zenginiydi şu Omar Ağa
  Güneşlerde sırtını verir toprağa
  Az da olsa tereyağla kaymağa
  Pekala dilini bandı da gitti

  Misafir severdi hanesi şendi
  Şekure bibiye karavrat derdi
  Yenildi acıya bir nüzul indi
  Aptulla Çavuş'un eli titredi gitti

  Öküzleri karısından kıymetli
  Ev damı dolabı asma kilitli
  Yürüceğe göçtü şu Koca Veli
  Hacı Omar'a kız olaydın dedi de gitti

  Hoş sohbet adamdı aldım destana
  Kır bekçisi durdu bağa bostana
  Beş karı az geldi Abit Osman'a
  Gök göz bıyığını domalttı gitti

  Düzgün yaşadı hiç düşmedi acıya
  Değer verdi eşyasına çocuğa
  Yusuf Emmi kıymazdı Döne Bacıya
  Mesela efendime söyleyim dedi de gitti

  Bir gece eşeğini hırsız götürdü
  Hüsne ebenin üstüne ferik getirdi
  Tuz yollarında ömrünü bitirdi
  Topal Abbas yüksekten uçtu da gitti

  Şu çarpık düzenin tufanı bastı
  Dünyaya darıldı talihe küstü
  Şevket de sonunda kendini astı
  Velhasıl ocaklar battı da gitti

  Her gideni yazmak gerek değildir
  Saygı duydum yazdım yermek değildir
  Gayem isimleri vermek değildir
  Daha niceleri rahmete gitti

  Hepsi çile çekti kendi nalınca
  Ersinler huzura cennet bulunca
  Bizler bir gün kara toprak olunca
  Derler ki Abdullah yazdı da gitti

  Cevat Hakkı Tarım, Tarihte Kırşehir, 1958, S. 48.
  Meryem Çalışır, Kırşehir, Kuruağıl Köyü, 1948 Doğ. İlkokul.
  Ahmet Kaya, Mucur, Rahmalar Köyü, derleyen Mazhar Dündar, Mucur, Karakuyu Köyü, 1954 Doğ. Lise,
  Abdullah Altınok, Mucur, Küçük Kavak Köyü, 1950 Doğ. Lise.

  Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yay., Mayıs 2003, s. 423-432
   
 2. naciye

  naciye ÜYE

  191
  0
  0


  Ynt: KüçükKavak Köyü Ağıt,

  ayy yha :-\ üzücü var demekki böyle köylerdende agitlar yazip okuyan :'(
   
 3. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  214,936
  1,963
  38


  yeniden bakılsın
   
 4. arnavutali

  arnavutali ÜYE

  1,825
  0
  0


  ELİNE YÜREĞİNE SAĞLIK ÇOK GÜZEL AĞITLARDI[​IMG]
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş