Etkili Sözler

EFSANE GENC 6 Tem 2019

 1. EFSANE GENC

  EFSANE GENC tasarımcı Tasarımcı

  362
  12
  0  ETKİLLİ SÖZLER

  1 "Affetmek, zaferin zekâtıdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  2 "İman, aklın çalışmasının ürünüdür." Ahmed Hulûsi
  3 "Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz." Hz. İsa (a.s.)
  4 "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur." Ahmet F.Yüksel
  5 "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et." Muhiddin-i Arâbi
  6 "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur." Ahmed Hulûsi
  7 "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  8 "Yaşam kabullenmektir." Ahmet F.Yüksel
  9 "Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez." Muhammed İkbâl
  10 "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır." Ahmet F.Yüksel
  11 "Acı, akıllı adamların hocasıdır." Byron
  12 "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  13 "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur." Ahmed Hulûsi
  14 "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  15 "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın." Ahmet F.Yüksel
  16 "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir." Cüneyd-i Bağdadi
  17 "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür." Ahmet F.Yüksel
  18 "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir." Yunus Emre
  19 "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  20 "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir Hz. Muhammed (s.a.v.)
  21 "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir." Ahmet F.Yüksel
  22 "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  23 "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır." Ahmet F.Yüksel
  24 "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir." Fransız Atasözü
  25 "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur." Ahmet F.Yüksel
  26 "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur." Demokritos
  27 "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez." Ahmet F.Yüksel
  28 "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır." Ahmet F.Yüksel
  29 "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız." Montesquieu
  30 "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  31 "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir." Ahmet F.Yüksel
  32 "Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir." Cüneyd-i Bağdadi
  33 "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur." Ahmet F.Yüksel
  34 "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  35 "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir." Ahmet F.Yüksel
  36 "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar." Konfiçyüs
  37 "Huşu namaza, haşyet ilme aittir." Ahmet F.Yüksel
  38 "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur." Hafız
  39 "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  40 "Allah’ın dışında kimseye borç verme." Ahmet F.Yüksel
  41 "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  42 "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder." Ahmet F.Yüksel
  43 "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar." Alexandre Dumas Fils
  44 "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir." Yunus Emre
  45 "Vicdan sahibi kısık seslidir." Ahmet F.Yüksel
  46 "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır." Cüneyd-i Bağdadi
  47 "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın." Ahmet F.Yüksel
  48 "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir." David Starr Jordan
  49 "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır." Ahmet F.Yüksel
  50 "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir." Mevlânâ
  51 "Yokluk, varlığın aynasıdır." Ahmet F.Yüksel
  52 "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  53 "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum." Ralph Waldo Emerson
  54 "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  55 "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter." Hızır (a.s)
  56 "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  57 "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  58 "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur." Ahmet F.Yüksel
  59 "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  60 "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  61 "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...." Ahmet F.Yüksel
  62 "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti." Caferi Sadık
  63 "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur" İtalyan Atasözü
  64 "Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  65 "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..." Şeyh Hariri
  66 "Ameller niyetlere göre değer kazanır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  67 "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer." Hacı Bektaşı Veli
  68 "Bilginler, Nebilerin varisleridir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  69 "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  70 "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  71 "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir." Richard Bach
  72 "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  73 "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir." Cüneyd-i Bağdadi
  74 "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır." Cüneyd-i Bağdadi
  75 "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem." Hz. Ali (r.a.)
  76 "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim." Hz. Ali (r.a.)
  77 "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Ken'ân Rifâî
  78 "Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz) Muhammed İkbâl
  79 "Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?." Muhammed İkbâl
  80 "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim." Hallac-ı Mansur
  81 "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir." Hızır (a.s)
  82 "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım." Şeyh Şibli
  83 "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır." Hallac-ı Mansur
  84 "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  85 "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  86 "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur." Victor Hugo
  87 "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  88 "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?." Ahmet F.Yüksel
  89 "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  90 "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  91 "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır." Firdevsi
  92 "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  93 "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  94 "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  95 "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi" Hz. Muhammed (s.a.v.)
  96 "Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  97 "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  98 "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir." Victor Hugo
  99 "Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
  100 "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez." Helen Keller
   

  Ekli dosyalar:

  • ETKİLİ SÖZLER LOGO-2.jpeg
   ETKİLİ SÖZLER LOGO-2.jpeg
   Dosya Boyutu:
   29.9 KB
   Gösterim:
   138
 2. S£V®

  S£V® süper moderatör Site Yetkilisi Süper Moderatör

  200,909
  3,106
  36
 3. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  214,769
  1,963
  38


  Teşekkürler sağ ol ali güzel yazılar,
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş