Bir Şehidimizin Son Sözlleri

EFSANE GENC 5 Tem 2019

Konu etiketleri:
 1. EFSANE GENC

  EFSANE GENC tasarımcı Tasarımcı

  409
  18
  0


  ŞEHİDİN KİMLİĞİ:

  İSMİ : M.Tevfîk

  RÜTBESİ : Kolağası (Ön. Yzb.)

  GÖREVİ : Bölük Komutanı

  BABA ADI : Ali Rıza

  DOĞUM Tarihi : 1296 (1881)

  DOĞUM YERİ : İstanbul

  2 Haziran 1916 da bir İngiliz mermisi ile yaralanmış ve Çanakkale Askerî Hastahânesinde şehit olmuştur.  OVACIK KARÎBİNDEKİ ORDUGÂHDAN

  18 MAYIS 1331-PAZARTESİ

  (1915)

  Sebep-i hayatım, feyz-ü refîkim,

  Sevgili Babacığım, Vâlideciğim;

  Arıburnunda ilk girdiğim müdhiş muhârebede sağ yanımdan ve pantolonumdan hâin bir İngiliz kurşunu geçti. Hamd olsun kurtuldum. Fakat, bundan sonra gireceğim muhârebelerden kurtulacağıma Ümidim olmadığından, bir hâtıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum:

  Cenâb-ı Hakka hamd-senâlar olsun ki, beni bu rütbeye kadar îsâl etti. Yine mukadderât-i ilâhîye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni mukaddes dînimize ve vatan ve millete hizmet etmek için ne sûretle yetiştirmek mümkin ise, öylece yetiştirdiniz. Sebep-i feyz-ü refîkım ve hayatım oldunuz. Cenâb-ı Hakka ve sizlere çok teşekkürler ederim.

  Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vazîfe-i mukaddese-i dîniyye ve vataniyyeyi îfâya cehd ediyorum. Rütbe-i şehâdete su'ûd edersem, Cenâb-ı Hakkın en sevgili kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için, bu her zaman benim için pek yakındır, sevgili babacığım ve vâlideciğim. Göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezîhciğimi evvelâ Cenâb-ı Hakkın, sâniyen sizin himâyenize tevdî' ediyorum. Onlar hakkında ne mümkin ise, lutfen yapınız! Oğlumun talim ve terbiyesine ve sâlih bir müslüman olarak yetişmesine siz de refîkamla birlikte lutfen sa'y ediniz. Servetimizin olmadığı mâlûmdur. Mümkin olandan fazla bir şeyi isteyemem. İstesem de pek beyhûdedir. Refîkama hitâben yazdığım melfûf mektûbu lutfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü izâle edecek veçhile veriniz. Ağlayacak, üzülecek, tabî'î tesellî ediniz. Mukadderât-ı ilâhiye böyle imiş. Matlûbât ve düyûnâtım hakkında refîkamın mektûbuna lef ettiğim deftere önem veriniz! Münevverin hâfızasında ve yâhut kendi defterinde mukayyed düyûnât da doğrudur. Münevvere yazdığım mektûbum daha mufassaldır. Kendisinden sorunuz.

  Sevgili babacığım ve vâlideciğim! Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur. Beni affediniz! Hakkınızı helâl ediniz! Ruhumu şâd ediniz. İşlerimizin tasfiyesinde refîkama muâvenet ediniz ve mu'în olunuz.

  Sevgili hemşîrem Lutfiyeciğim.

  Bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için, sa'yimin yettiği nisbette ne yapmak lâzımsa isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir. Beni affet, mukadderât-i ilâhiye böyle imiş. Hakkını helâl et, ruhumu şâd et! Yengeniz Münevver hanımla oğlum Nezîhe sen de yardım et!

  Hepiniz, hergün beş vakit namaz kılınız! Bir namazı kaçırmamaya çok dikkat ediniz. Ruhuma Fâtiha okuyarak beni sevindiriniz! Sizi de Cenâb-ı Hakkın lutf ve himâyesine tevdî ediyorum.

  Ey akrabâ ve ehibbâ ve eviddâ cümlenize elvedâ! Cümleniz hakkınızı helâl ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helâl olsun. Elvedâ, elvedâ! Cümlenizi Cenâb-ı Hakka tevdî' ve emânet ediyorum. Ebediyyen Allahü teâlâya ısmarladım. Sevgili babacığım ve vâlideciğim....


  Allah Bütün Şehitllerimizin Makamini Cennet Mekanını'da Ressullah Efendimize Komşu Nail Eylesin.....Bir Dua Edellim inşallah....
   
 2. S£V®

  S£V® Administrator Site Yetkilisi Administrator

  205,722
  12,584
  40


  Aminnnn

  Ali Paylaşım için teşekkürler,
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş