ALLAH-U ZÜLCELAL’ E AİT KUTSİ HADİSLER HAZIRLAYAN : MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ

M.Kemal Bektaş 19 Ağu 2017 1. ALLAH-U ZÜLCELAL’ E AİT KUTSİ HADİSLER HAZIRLAYAN : MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ
  Bana ibadet ederek beni hatırlayınız ki; bende sizi mağfiretimle (Bağışlamamla) anayım.. O halde şanıma yaraşan ibadetle beni hatırlayanı mağfiretimle anmamdır.
  Ey İnsanoğlu Günün başında kılınması gereken dört rekat namazdan geri kalma ki; bende seni, o günün sonuna kadar koruyayım. Benden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Ancak, hak varlık ben varım. Muhammet benim kulumdur ve Peygamber’imdir (S.A.V.). (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:18)


  Ölümün hak olduğuna iman eden kimse, nasıl sevinip ferahlık duyar ? Buna taaccüp ederim (Şaşa kalırım) Yine o kimseye taaccüp ederim ki, hesap vermeye iman ettiği halde, habire nasıl mal toplar.? Mezara girmenin hak olduğunu bildiği halde de nasıl güler.
  Ahiret gününün var olduğuna gerçekten inanan kimse, nasıl ferahlık duyar ? Buna taaccüp ederim. Dünyayı bilip de onun yok olacağına iman ettiği halde bu dünya ile yetinip tatmin olan kimseye şaşılır.
  Kulum her işini Allah bildiğine iman ettiği halde, O’na isyan eden , kula taaccüp ederim., nasıl asi olur?
  Yalnız başına öleceğini, yalnız başına kabire gireceğini ve yalnız başına hesaba çekileceğini bilip buna iman eden kimse, nasıl insanlardan medet umar. Ve onlara bağlanır. Buna şaşılır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:19)  Kim benim hükmüme razı olmaz, verdiğim belaya sabretmez, nimetlerime şükretmez ve verdiklerime kanaat etmezse kendisine benden başka Rab arasın. Kin kendisine inen musibeti şikayet ederse, gerçekte beni şikayet etmiş olur.
  Varlığım, kendi varlığına şahitlik eder ki ; benden başka hiçbir ilah yoktur. Eşsiz olduğum gibi, mülkümde de ortağım yoktur. Muhammed (S.A.V) kulumdur ve Peygamberimdir.(Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:21)  Rızkın azına razı olan kimse, Allah katında ki nimetlere güvenmiştir. Sana hırsla düşkün olanı yoksun et (İstediğini verme) Seni önemsemeyip geri çekileni de ara (Onu yoksun etme) Sana düşkün olanı kendine hizmetçi edin ve sana düşkün olmayana hizmetçi ol.
  Ey İnsanoğlu! Rızkınla kanaat etmediğin zaman Allah senin boynuna bitmez tükenmez bir emel (Hırs dolu arzu) ile asla boş vakit bulamayacağın bir meşguliyet takar. Bilmiş ol ki kanaat eden kimse zengindir.
  Dünya hayatını kazanmak için ömrünü harcadın. Cennet için hiç çalışmadın. Sanki yarın ölmeyeceğini biliyorsun da, Dünya’da devamlı kalacakmış gibi mal topluyorsun
  Az konuşanın aklı kemale ermiş demektir.. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:23)  Ey İnsanoğlu ! Her gün güneş üzerinden geçip batar da ömründen azalma olur. Halbuki sen bunu bilemezsin. Her gün senin rızkın bol bol verilir. Fakat sen hamd etmezsin. Ne aza kanaat edersin, ne de çoğa doyarsın
  Dünya işleri için üzüntüye düşen kimse, Allah’ın gazabını artırır ve rahmetinden uzaklaşır. Dünya’da yalnız zahmet çeker, Ahiret’te ise ancak meşakkati çoğalır.
  Ey İnsanoğlu ! Hiçbir gün yoktur ki, yeni bir rızık sana gelmiş olmasın. Bir gece yoktur ki, iyi bir melek senin katından kötü bir ameli bana getirmiş olmasın. Benim rızkımı yiyorsun, bana isyan ediyorsun. Bana dua ediyorsun. Ben de senin duanı kabul ediyorum. Benim bereketim ve hayrım sana iniyor, kötülüğün bana yükseliyor. O halde ben sana ne güzel yardımcıyım. Sen ise bana ne kötü bir kulsun.!.. Ben senin kulluk hallerinde beis görmem, sen ise , utanmak görevin olduğu halde benden utanmazsın. Beni unutur da, benden başkasını hatırlarsın. İnsanlardan korkarsın de benim gazabımdan ve tuzağımdan güven içinde olursun. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:25)

  Her yeni doğan gün, arz sana şöyle diyor; Ey İnsanoğlu! Sırtımda gezip dolaşıyorsun, fakat son durağın karnımdır. Bu gün sırtımda gülüyorsun, fakat yarın böcekler karnımda seni yiyecektir.
  Kabir de sana şöyle diyor ; Ey İnsanoğlu! Ben, hem hesap sorma , hem vahşet (Yabanıllık) , hem de yalnızlık eviyim. O halde beni onar, beni yıkıp harap etme (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:27)  Ey İnsan oğlu! Ben azlıktan dolayı sizinle çoğalmak ve yalnızlıktan dolayı sizinle ünsiyet (Ahbaplık, arkadaşlık) etmek için sizi yaratmadım. Yine bir işte aciz kaldım da ondan ötürü sizden yardım istemek için, sizden bir yarar sağlamak için, bir zarar ı gidermek için sizi yaratmadım. Ben sizi ancak bana çok ibadet edesiniz, bana çok şükredesiniz ve sabah akşam beni noksanlıklardan yüceltesiniz diye yarattım.
  Eğer sizden öncekileriniz ve sizden sonrakileriniz, dirileriniz ve ölüleriniz, küçükleriniz ve büyükleriniz, hürleriniz ve köleleriniz, insanlarınız ve cinleriniz hep bana isyan etmek üzere toplansalar bu, benim mülkümden zerre miktarı bir ağırlık noksanlaştırmaz.
  Ey İnsanoğlu ! Ettiğin işe göre hesaba çekileceksin ve ektiğin şekilde biçeceksin. Çünkü ; dünya Ahiretin ekin tarlasıdır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:29)  Ey İnsanoğlu ! İbadet ve işlerini ancak benim rızama uygun yap.
  Ey İnsanoğlu ! Bil ki ; Ben ancak benim rızam için yapılmış olan ameli kabul ederim.
  Ey İnsanoğulları ! Çalışmalarınızı benim için yapın ki ben de size karşılığında ödül vereyim. Benim için amel edin ki, size sevap vereyim. Benim için amel edin k, size merhamet edeyim. Rızamı kazanmaya gayret edin ki, size sevap vereyim. Çünkü , benim katımda hiç bit gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlüne düşmediği nimetler vardır.
  Altın ile gümüşü yarattım ki, onlar sebebiyle rızkımı yiyesiniz, elbisemi giyesiniz, güzel isimlerimi yüceltesiniz., nimetlerime şükredesiniz.; bana ibadete onları yardımcı kılasınız. Ve cennete bir yol edinesiniz, bunlarla ateşimden korunasınız.
  Oysaki, siz Dünya’ya daldınız ve bana isyan etmek için bunlarla (Altın ve gümüşle) kuvvetlendiniz. Ve bunları başlarınızın tacı ettiniz. Ve beni bırakıp onlara tapındınız. Kitabımı , ayaklarınız altına aldınız ve evlerinizi yükselttiniz. Benim evlerim olan cami ve mescitleri ise alçakta bıraktınız. Evlerinizi şenlediniz, benim evlerimi kimsesiz bıraktınız. Hayır, siz iyi ve hayırlı kimseler değilsiniz.
  Ey İnsanoğlu ! Damda yanan lamba karanlık eve fayda vermediği gibi, çirkin işleriniz yanında iyi sözleriniz bir yarar vermez.
  Haramı ve yasakları bırakan kimse din özlemiş olur. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:31)  Ey İnsanoğulları! Biliniz ki ben sizi boşuna ve başıboş yaratmadım. Yaptıklarınızdan habersiz de değilim.
  Sizler katımda ki büyük nimetlere ve sonsuz mutluluğa, benim rızamı kazanmak yolunda hoşlanmadığınız ağır şartlara sabretmekle ancak ulaşabilirsiniz.
  Bana ibadet ve itaate karşı yapılan sabır , bana yapılan isyana karşı sabırdan daha yararlıdır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:33)  Ey İnsanoğulları ! Benim isimlerimden bir tek isimle gökler boşlukta direksiz olarak dosdoğru duruyor. Oysa ki sizin kalpleriniz, kitabımın tümünde ki öğütle doğrulmuyor.
  Ey İnsanoğlu ! Suyu tatlı tatlı içiyorsun da, bana hamd etmiyorsun. Afiyetle yemek yiyorsun da, Allah’a şükretmiyorsun. Yeyip içtiğinin eziyet vereni senden kolayca çıkıyor. , Sen ise bundan gafilsin ve bunun faydalısı sana ulaştığı halde sen bundan habersizsin. Haramdan kaçınmazsın, da günah kazanırsın; ve ateşten korkmazsın. Rahmanın gazabından da sakınmazsın.
  Dillerinizle bilmediğiniz şeyleri söylerseniz ve onları önemsemezsiniz. Oysa ki bu Allah katında büyük sorumluluğu olan şeydir. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:35)  Ey İnsanoğulları ! Siz, ancak kendinize iyilik edenlere iyilik ederseniz, size yakınlık gösterenlere yakınlık gösterirsiniz. Sizinle konuşanlarla ancak konuşursunuz. Size yedirenlere ancak yedirirsiniz. Size ikram edenlere ancak ikram edersiniz. Hiç kimsenin diğer bir kimse üzerine üstünlüğü yoktur. Gerçek mü’minler o kimselerdir ki; Allah’a ve O’nun Peygamber’ine iman ederler ve kendilerine kötülük edenlere iyilik ederler. Kendilerinden ilgiyi kesenlere yardım ederler. Kendilerine darılanlarla konuşurlar. Kendilerine ihanet edenlere ikramda bulunurlar. Muhakkak ki ben tüm yaptıklarınızı bilirim. Ve onlardan haberdarım. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:37)


  Ey İnsanlar! Dünya ibret almak için yaratılmış bir yerdir., güvenilecek yer değildir. O halde Dünya’ya önem vermeyiniz. Çünkü; o geçicidir., nimetleri yok olmaya mahkumdur, hayatı da kesiktir. Öyle ise size ölüm gelmeden önce iyi iş ve amellerle ölüme hazır olunur. Sizden önce gelip geçen babalarınız ve oğullarınız nerede? Bu size ibret alarak ta yeter, bir hisse (Pay) olarak da.
  Ey insanoğlu ! çok kimseler vardır ki, dünyada onlara Allah-u Teala çok yüksek makamlar ve dereceler vermiştir. Oysa ki bu, ahiret de azap çokluğu içindir. Ne kadar insan vardır ki hakkında iyi sözler söylenir; oysa ki o insan, kendine zulmetmiş helaka düşmüş kimselerdir. Yani ; insanlardan dünyada çok kimseler vardır ki bunlar hakkında insanlar der ki ; bu kimse dürüsttür, iyidir. Oysa ki o adam Rabbisine asidir, kendisine zulmetmiştir., kendisini helak etmiştir. Ne kadar da helake düşmüş kimse vardır ki ben onun günahını örterim. Zira; ben günahları örten Allah’ım. Yani ; insanlardan çoğu işlediği günahları bildiğinden kendini helakte görür, fakat ayıpları çok örtenin (Allah’ın) örtmesiyle helakten kurtulur.
  Sıhhat ve afiyetin devamına aldanan ne kadar insan vardır ki günah kazanmaktadır. Günah işleyenler, kazandıkları günah yüzünden muhakkak cezalandırılacaklardır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:41)  Ey İnsanlar ! Farzları yerine getirdikten sonra, farz olmayan ibadetlerle benim rahmetime yaklaşınız. Fakirlerinizin gönlünü almakla benim rızamı kazanınız. Oturumlarınızda alimlere rağbet gösteriniz. Çünkü, benim rahmetim bir an dahi onlardan ayrılmaz.
  Ey Musa ! Sözümü dinle söylediğim haktan başka şey değildir: Bir fakire karşı büyüklenen kimseyi kıyamet gününde küçültüp bir karınca gibi diriltirim. Bir alime veya ana-babasına alçak gönüllülükle davrananı, hem dünyada, hem ahirette yükseltirim. Kim bir müslümanın gizli hallerini yayarak örtü perdesini yırtmaya kalkışırsa, ben onun gizli hallerine ait perdeyi yetmiş defa parçalarım. Kimde müslümanı fakirliğinden dolayı küçümserse, gerçekten benimle savaşa çıkmış demektir. Bir mü’mini benim rızam için seven kimse ile melekler dünya ve ahirette musafaha eder.
  Ey İnsanlar ! Size verdiğim bunca nimetleri hatırlayın ve bana olan (ezelde ki iman) sözünüzü yerine getirin. Ben de size olan “Cennet” vaadimi yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Malı zahmetle topladığınız gibi Cennet’e girmeniz için de zahmet çekmeniz gerekir. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:45)  Ey İnsanlar ! Bana ihtiyacınız kadar, bana itaat ediniz. Çünkü ; Cehennem’e sabrınız gayet azdır, Dünya’da beklenişiniz kadar kazanınız. Çünkü; Dünya ahiret çalışmalarınızın evleridir. Geciken ecellerinize, mevcut erzakınıza ve gizli kalmış günahlarınıza bakmayınız. Çünkü; Allah’tan başka bir şey yok olmaya mahkumdur. Hüküm O’nundur. Ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.
  Eğer birbirinizi andığınız gibi, beni de anaydınız meleklerde size sabah akşam rahmet dileğinde bulunurlardı.
  Eğer zenginlerinize ve dünya ehline ettiğiniz iyilik ve ihsan gibi, fakir olan iyi kullarına da ihsan edeydiniz, size peygamberler ikramını yapardım. Fakat siz, dünya sevgisiyle kalplerinizi öldürüyorsunuz. Oysa ki ; dünya yararlarının yok oluşu pek yakındır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:47)  Ey akıl sahipleri ! Allah’tan korkun ki kurtulasınız.
  Hikmetin en hayırlısı, Allah korkusudur. Zenginliğin hayırlısı ; kanattır. Sana verdiğim şeylerin hayırlısı; afiyettir. Sözünüzün kötüsü ; yalandır. İşlerinizin kötüsü de koğuculuktur.
  Kalbi öldüren, cesedi bozuk onu yakan dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü bunlar Cennet’e layık olmaz. Muhakkak ki ben, bir kalbde benim sevgimle dünya sevgisini asla bir araya getirip toplamam. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:51)   


 2. Ey İnsanoğlu ! Dünyanın lezzetleriyle size tuzak kurması karşısında haliniz, bala düşen sineğe benzer. İçine her bulanışta helak olur. İnsanların yararları için kendini yakan odun gibi olma. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:53)


  Ey İnsanoğlu ! Tanıdık kimsesi bulunmayan zavallıyı barındır., fakire genişlik ver, yakın akrabaya iyilik et, belaya düşene acı, yetime ikram et ve ona karşı şefkatli bir baba gibi ol. Dullar için de merhametli bir koca gibi ol. Kim bu halde olur da, bana dua ederse, onun duasını kabul ederim. Ve ona istediğini veririm.
  Ey insanoğlu ! sana emrettiğim şeyi yap, sana yasakladığım şeyden de sakın. Böyle yaparsan, seni hiçbir zaman ölmeyecek canlı yaparım.
  Ey insanoğlu ! Benim Cennet’ime ancak yüceliğime karşı küçülen, gündüzünü beni anmakla geçiren ve benim rızam için nefsini yasak şeylere düşmekten alıkoyan kimse girer. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:55)  Ey İnsanoğlu! Benden şikayet ediyorsun. Oysa ki, benim gibi “var” şikayet olunmaz. Beni unutuyorsun. Oysa ki benim gibi “var” buna müstahak değildir. Bir de ne zamana kadar nimetimi inkar edeceksin ? Ben ise kullara asla zulmeden değilim. Ne zamana kadar benden ilgiyi keseceksin? Oysa ki ben senden iyiliğimi kesmiş değilim. Benden başka sana yardımcı olmadığı halde, ne zamana kadar bana hamd etmeyeceksin? Hiç benden başkası sana şifa verir mi ?
  Ey İnsan oğulları! Sizden biriniz üç günlük yiyecek bulur da bana şükretmezse, benim nimetimi küçümsemiş demektir. Kim de malından zekatı vermezse, benim kitabımı küçümsemiştir. Namaz zamanı gelirde onu kılmaya vakit ayırmayan kimse benden gafil olmuştur.
  Senin hakkında ki kaza ve kaderim senin için hayırlı olduğu halde, ne zamana kadar bu kaderime öfkelenip bana karşı çıkacaksın; ve içinde bulunduğumuz zaman bize yapacağını yaptı, şu ve bu felakete bizi attı, deyip beni unutacaksın. Gökte devamlı surette size yağmuru şanı yüce olan ben gönderdiğim halde, siz; Şu ve bu yıldız ve ay şu ve bu gezegen nedeniyle yağmura kavuştuk, dediniz. Yıldızı da gezegeni de yaratan yüce varlık benim. Rahmetimle yağmuru belirli bir miktarda bölgelere bölünmüş olarak size indiren benim. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:57)  Ey insanoğlu ! Sabret ve alçak gönüllü ol ki ; seni yükselteyim. Bana Şükret ki sana daha fazla vereyim.
  Daima susmayı tercih ederek benden afiyet iste. Ve bil ki selamet vahdettedir. İhlas da takvadadır. Zühd; günahlardan tevbe etmektedir. İbadet ilimdedir. Zenginlik kanaattedir.
  Ey İnsanoğlu! Uyku çokluğu ile kalp tecellisini nasıl arzularsın? Fakirlik korkusu taşıyarak Allah korkusuna nasıl tamah edersin ? Günahların çokluğu ile nasıl Allah’ın rızasını kazanmak peşinde olursun ? Cimrilikle beraber övülmeye nasıl rağbet edersin? Övülmeyi, üstün gelmeyi ve beğenilmeyi sevmekle beraber hikmet (gizli neden) sahibi olmayı nasıl istersin ? İlim azlığı ile de mutluluğu nasıl temenni edersin ? (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:59)  Ey İnsanlar ! Tevbe gibi geçerli bir yardımcı yok. İlim gibi değerli bir ibadet yok. İhlaslı namaz gibi makbul bir namaz yok. Başarıya denk bir mutluluk yok. Akıldan daha güzel bir güzellik yok, Cehaletten daha kötü bir fenalık yok.
  Ey İnsanoğlu! Bana ibadet için zaman ayır ki, seni ihtiyaçtan kurtarayım , evini rızıkla doldurayım ve vücuduna rahatlık vereyim. Beni anmaktan ve bana ibadet etmekten gafil olma ! Eğer gafil olursan, seni ihtiyaç içinde bırakırım, vücuduna zahmet ve yorgunluk veririm. Kalbine de gam ve keder bırakırım.
  Ey insanoğlu ! sana verdiğim afiyetle bana ibadet etmeye güç kazandın. Benim başarılı kılmamla benim farzlarımı yerine getirdin. Benim rızkımla bana isyan etmeye güç kazandın. Benim ihsanım içinde yaşadın ve ihsanım içinde yoğruldun, afiyetimle de güzelleştin. Halbuki sen, beni unutuyorsun, benden başkasını hatırlıyorsun ve bana şükretmiyorsun. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:61)  Ey İnsanoğulları ! Hiç bana isyan ettiniz de benim gazabımı hatırlayarak bana karşı günah işlemekten sakındınız mı ? Hiç de size emrettiğim gibi, farzlarımı yerine getirdiniz mi ? Mallarınızdan fakirlere verdiniz mi ? Size kötülük edene iyilik ettiniz mi ? Size zulüm edeni bağışladınız mı ? Size hainlik edene vefa gösterdiniz mi ? Sizden akrabalık bağlarını kesene ilgi gösterdiniz mi ? Çocuklarınızı terbiye ettiniz mi ? Komşularınızı memnun ettiniz mi ? Din işlerinizden alimlere sordunuz mu ? Ben sizin şekillerinize ve güzelliklerinize bakmam, ancak sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. O halde sizden olacak bu hasletlerle (huylarla) benim rızamı kazanın. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:64)


  Ey İnsanlar ! Dünya’yı nasıl sevip istiyorsunuz ? Çünkü Dünya ölümlüdür. Nimetleri geçicidir, hayatı son bulucudur. Dünya’da işlenen günahlar ise bakidir. (Bunlar Ahirette hesaba geçecektir. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:84)


  Benim rızamı kazanmak isteyen ve benim ikram yerim olan Cennet’i arzulayıp benim rahmetimi ve benim nimetimi isteyen ; sadaka vermekle, dünyayı benimsememekle ve rızkın azına kanaat etmekle bana yaklaşsın. Ben de onu Cennet’ime yerleştiririm. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:85)


  Ey iman edenler ! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
  Kulak asmayanlar yanında öğüt, ölüler yanında ki yiyecek ve içeceğe benzer. Haram maldan sadaka vermek, idrarla necaset (Pislik) yıkayana benzer. Zekat vermek sizin kılınan namaz, ruhsuz cesede benzer. Tevbesiz amel, temeli olmayan binalara benzer. Artık o kafirler, Allah’ın kendilerini ansızın yakalıyı vermesinden emin mi oldular ? Allah’ın böyle ansızın baskınından ancak hüsrana düşenler (Zarara uğrayanlar) güven içinde olurlar.
  Ey iman edenler ! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
  Biliniz ki; ilimsiz amel, meyvesiz ağaç gibidir. Amelsiz ilim de kirişsiz ok yayına benzer.
  Ahmaklar (Zekası az gelişmişler, budalalar) yanında ilim, hayvanlar yanında ki inci ve yakuta benzer. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:87)  Ey İnsanoğlu! Mal benim malımdır. Sen de benim kulumsun. Benim malımdan senin malın, ancak yeyip harcadığını, giyip eskittiğin, Dünya için geri bırakmayarak sadaka verip ibret için ebedileştirdiğin şeylerdir. Dünya için biriktirdiğinden senin hissen; ilahi gazabdır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:89)


  Eğer Allah’ın hakkını bileydiniz, meşguliyet ve gayeniz Allah’tan başkası olmazdı ve Allah’tan başkasından da korkmazdınız. O halde Allah’dan mağfiret dileyin de günah işlemekte ısrar etmeyin; çünkü günahlarda ısrar suretiyle mağfiret dilemek yabancıların tevbesidir.
  Beni zikredip anmak için zaman ayır ki, bende seni meleklerimin yanında anayım.
  Ey İnsanoğlu ! Takva sahibi ol. Ve amelini gösterişten arındır.
  Ey İnsanoğlu ! Kendin gibi bir yaratığa dayanıp güvenme; yoksa seni onunla azaplandırırım. Benim yarattıklarıma karşı büyüklenip kibirlenme.
  Ey İnsanlar ! Kalplerinizde, meşguliyetlerinizde ve tüm gayretlerinizde Allah’tan başkası olduğu halde, ne zamana kadar “Allah” diyeceksiniz.? Allah kalplerinizde olanı bilir.
  Ey İnsanoğlu ! Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü ben, dünya sevgisi ile benim sevgimi asla bir kalpte toplamam.(Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:91)

   


 3. Ey İnsanoğlu ! Bil ki sana ölüm gelecektir, hoşlanmasan bile…. Hakkında iftira edilip söylenecektir., hoşlanmasan bile…. O halde Allah’ın hükmüne sabret. Zira; O’nun huzuruna gönderileceksin.
  Ey İnsanoğlu ! Ahiretin nimetlerini istersin, fakat ahiret için çalışmazsın. Abitlerin (İbadet eden iyi kulların ) sözünü söylersin, fakat münafıkların (İki yüzlülerin) işini yaparsın. Nimetlendirildiğin zaman kanaat etmezsin, belaya çarptırılınca sabretmezsin.
  Ey İnsan oğulları ! Siz isterseniz, bende isterim Ancak benim dilediğim olur. Benim irademe rıza gösterene ben dilediği şeyi veririm.
  Ey İnsanlar! Kim salih amelle beni kastederse, benim yüceliğimi bilir. Beni bilende beni murad eder. Beni murad eden, benim rızamı arar. Beni arayan; beni bulur. Beni bulan; beni zikreder. Beni zikreden de beni unutmaz, bende onu mahrum etmem ve unutmam.
  Ey İnsanoğlu ! Katımda takdir edilen ecelin, (tükenmez) arzuna güler, ilahi hükmüm, senin sakınmana güler. Benim takdirim, senin tedbir almana güler. Rızkı bölmem, senin hırsına güler. O halde, kalbi güzelleştirip kaza ve kaderine boyun eğ! Çünkü; senin rızkın bölünmüştür. Ve ölçülüdür. Sana takdir ettiğim şey kesinleşmiş. Öyle ise ahiret için hemen çalışmaya koyul. Çünkü; senin rızkını dünyada senden başkası yiyemez. Biz, dünya hayatında sizin rızkınızı, diğer kısmınız üzerine yükselttik ki, bir kısmınız bir kısmınızı tutup çalıştırsın. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:94)  Ey İnsanoğlu ! Dört türlü ölümü tatmadıkça senin amelin İhlaslı olmaz: Kırmızı ölümü, beyaz ölümü, sarı ölümü, ve siyah ölümü….
  1. Kırmızı ölüm : Eziyetlere katlanmaktır.
  2. Beyaz ölüm : Uzun boylu susmaktır.
  3. sarı ölüm : Uzun bolu düşünüp ibret almaktır.
  4. siyah ölüm : Nefis arzularına aykırı hareket etmektir.
  Allah C.C. yolundan sapıp yüz çevirenler için şiddetli bir azab vardır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:95)  Ey Ademoğlu ! Beni zikredersen, şükretmiş olursun. Beni unutursan, nimetlerime nankörlük etmiş olursun.
  Kulum beni anıp, dudağını benim zikrimle devindir dimi, ben de onunla beraberim. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:96)  Ey İnsanoğlu! Meleklerim gece ve gündüz senin üzerinde nöbetleşirler ve söylediklerinle yaptıklarını yazarlar. Arz, kendi üzerinde yaptıklarına şahitlik eder. Gök, kendisine yükselen iyi amellere şahitlik eder. Güneş ve Ay, sende gördükleri şeye şahitlik ederler. Allah, sana şahit olarak yeter.
  Ey İnsanoğlu! Ömür pek azdır, Sende öleceksin. Seni meşgul eden bir iş olarak ölüm sana kafidir.
  O, seni gözetip görendir. Nefsinin sana verdiği vesveseyi de, kalbinden gelip geçenleri de noksansız olarak bilir. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:97)  Ey İnsanoğlu! Dünya ile ferahlanma, Zira; sen dünyada devamlı kalıcı değilsin.
  Ey İmran oğlu Musa ! Eğer kulumun kalbinde ahiret işiyle uğraşmak üstünse onun gayretini bana yöneltirim. Kullarımı ona hizmetçi kılarım, kalbine zenginlik doldururum. Ve bedenine de rahatlık veririm.
  Eğer kulumun kalbinde Dünya meşguliyeti üstünse, ben onun kalbini ihtiyaçla meşgul ederim, ona ölümü unuttururum. Ona mal toplama hastalığını veririm. Ve onu ahiretten gafil bırakırım.
  Allah’a ibadet etmekte sabırlı ol, muhakkak ki Allah her zorluğa karşı sana yardımcı olur.
  Allah’ın rahmetinden ümidini kesme ; zira Allah Gafur’dur, Rahim’dir. Günahı terk et ! Çünkü O, günahkarları Cehennem’e sürükler. Zenginlikle ferahlanma ! Zira, zengin Dünya’da azizdir. Ahiret de zelildir. Fakir ise Dünya’da zelildir ahiret de azizdir. Ahiret daha yüksektir. Ve devamlıdır. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:100)  Ey İnsanoğlu! Ben sana hazırladığım rızkı başkasına yedirmeden önce ona sahip ol ve Dünya senden yüz çevirmeden önce, sen ondan yüz çevir. Hesap gününde iyiliklerin yok olmadan önce, engellerden kurtul. Ahiret’i de anarak mezarını (İyi işlerle) onar. Çünkü; senin kabirden başka gidecek yerin yoktur.
  İbadetin azına sabredip devam etmen de sana uzun rahmetler getirir. Bu rahmetlerin bulunduğu Cennet’te devamlı nimetler var.
  Ey insanoğlu ! Cennet’i arzulayan kimse , hayırlı işlere koşar. Ateşten korkan da kötülükten sakınır. Kim nefsini fen alışkanlıklardan alıkoyarsa yüksek derecelere erişir. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:103)  Ey İnsan oğlu ! Sana üç vazife gereklidir: Malının zekatını vermek, akrabana ve hocalarına iyilik edip onlarla ilgiyi kesmemek, ailene ve misafirlerine namaz kılmayı emretmek, Üzerine gerekli şeyi yapmazsan, alemlere gözdağı olacak bir ibret örneği yaparım seni…
  Ey İnsanoğlu! Çoluk çocuğunun hakkını koruduğun gibi, komşunun da hakkını korumazsan, sana bakmam ve rahmetimi de sana yöneltmem, duanı da kabul etmem. Benim yarattıklarıma karşı böbürlenip kibirlenme.
  Ey İnsanoğlu ! Bilesin ki; benim rızam dışında olan hiçbir ameli kabul etmem. İhlas sahiplerine müjdeler olsun. İşitilsin ve görülsün diye iş yapan kimse, dağı yumuşatmak için sırtıyla su taşıyan kimse gibi olur. Ancak yorgunlukla zahmet çeker., yaptığı iş boşa çıkar. Ne kadar su dökse dağda yumuşama olmaz. (İhlas olmayan amel) Allah katında değersizdir. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:106)  Sana haram kıldığım şeylere bakma ! Çünkü; böcek (Mezarda) ilk önce vücudundan gözlerini yer. Bil ki bakışından ve sevgilerinden sorguya çekileceksin. Huzurumda yarın makamını hatırla. Zira ben, bir göz kırpması kadar dahi senin gizli hallerinden gafil olmam. Ben kalplerdekini noksansız bilirim. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:107)
   


 4. Ey İnsanoğlu ! Benim dinime hizmet et ki ; kullarımı sana hizmetçi kılayım. Sen ömrün boyunca ne geçmişte ve nede gelecekte bana isyan miktarını bilemezsin.
  Şükretmek senden, ziyade vermek bendendir. Beni zikretmeyi unutma ! Çünkü; ben dilediğimi derhal yapan kudret sahibiyim. Bana ibadet et ! Zira sen güçsüz bir kulsun. Ben ise yüce olan Rabbim.
  Ey İnsanoğlu ! Ne zamana kadar ölümlü dünyayı onaracaksın ve ölümsüz olan ahireti harap edeceksin.
  Ey İnsanoğlu ! Deniz ortasında kayığı parçalanarak bir tahta parçası üzerinde dalgalara maruz kalan kimse musibet bakımından senden daha ileride değildir. O halde günahkar olduğunu kesin olarak bil. Ameline güvenme de tehlike üzerinde bulun !
  Ey İnsanoğlu ! Ben sana afiyetle bakıyorum., günahlarını örtüyorum. Hiç de sana muhtaç değilim. Sen bana muhtaç olduğun halde , günahlarla bana karşı çıkıyorsun.
  Ey İnsanoğlu ! Eğer göklerde ki meleklerle yerde ki tüm insanlar senin için mağfiret dileseler, yine günahlarından dolayı ağlaman uygun düşerdi. Çünkü; sen hangi hal üzere öleceğini ve nasıl kavuşacağını bilmezsin. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:110)  Ey İmran oğlu Musa ! Dediğim sözü dinle ; Çünkü ben, ancak hak şeyi söylerim: Kullarımdan hiçbir kulum zulmünden, kötülüğünden, hilesinden, koğuculundan, gıybetinden ve hasedinden insanlar emin olmadıkça, o kul bana iman etmiş olamaz. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:111)


  Ey İnsanoğlu ! Benim hazinelerim hiçbir zaman tükenmez. Sen harcayıp yedirdiğin kadar, ben sana veririm. Sen, tutkunluk ve cimrilik ettiğin kadar, ben de sana kısarım. Senin fakirlere karşı cimrilik ettiğin kadar, bende sana kısarım. Senin fakirlere karşı cimrilik etmen, bana kötü zan beslemendendir. Fakirlikten korkmandandır. Ve senin aslını, rızkına önem vererek yarattığıma itimat etmeyişindendir. Rızkı önemseyip de sana rızkı ben verince, sende yedirip harca ve benim rızkımla kullarıma cimrilik etme. Harcadığının yerine geçecek malı ben sana kefil oldum. Ve sana ödül de vaat ettim. O halde kitabım hakkında neden şüphe ediyorsun da benim vaadimi onaylamıyorsun.
  Peygamberlerimi doğrulamıyorsun.Penim Peygamberlerimi yalanlayan, benim ulühiyyetimi inkar etmiştir. Benim ulühiyyetimi inkar edeni de ben yüzü koyun Cehenneme yuvarlarım
  Kendisine ayırdığımız rızka kim razı olursa, onun rızkına bereket veririm ve dünyayı istememesine rağmen dünya menfaatlerini ona veririm. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:114)  Ey İnsanoğulları ! Ben,kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’ım. O halde bana ibadet edin; bana şükredin;beni inkar etmeyin (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:115)


  Ey İnsanoğlu! Senin en son varışın ölümdür; O halde ölüm sana gelmeden önce kendin için çalış. Günahlarını azımsama, seni aldatmasın. Çünkü; onların yolunda bulunmakta Cehennem vardır. Dünya hayatı ve uzun emel, seni tevbe etmekten asla meşgul edip alıkoymasın. Çünkü; pişmanlık fayda vermediği bir zamanda , tevbeyi geciktirdiğine pişman olursun.
  Ey insanoğlu! Eğer ben dünyayı kullarımdan birine bırakaydım, muhakkak ki onu, peygamberlerime bırakırdım. da onlar, kullarımı bana ibadete çağırırlar ve emrimi yerine getirmeye davet ederlerdi.
  Ey İnsanoğlu! Eğer benim rahmetimi istiyorsan, bana itaat etmeye devam et. Eğer azabımdan korkuyorsan, bana isyan etmekten sakın.
  Ey İnsanoğlu! Sahip olduğun nimetle sevincini ahiret için hazırla, ahiret de kaybedeceğin sevince esef et. Dünya malından ve mevkiinden sana gelen şeyden ferahlanma, bunlardan kaybettiğine de üzülme.
  Ey İnsanoğlu! Gençliğine güvenip aldanma, nice genç vardır ki ölümde ileri geçmiştir.
  Ey İnsanoğlu! Seni topraktan yarattım, seni toprağa çevireceğim ve seni topraktan dirilteceğim. O halde, dünya zevklerini bırak ve ölüme hazırlan.
  Ey İnsanoğlu! Her ömür ölümlüdür, ne kadar uzun olsa da… Dünya gölgenin meyline benzer, arz gölge yapar, sonra kaybolarak bir daha dönmez sana.
  Ey insanoğlu! Dünya zevkleri sana karşı çıkınca, ölümü hatırla. Günah işlemeyi kastettiğin zaman hesabı vermeyi hatırla. Yemeğe oturduğun zaman aç olanı hatırla. Nefsin seni zayıf kimse üzerine güç yetirmeye (yani zulmetmeye) götürürse, seni o zayıf üzerine musallat kılan Allah’ın senin üzerinde ki kudretini hatırla. Eğer Allah C.C. dileseydi onu senin üzerine musallat ederdi.
  Ey İnsanoğlu! Eğer seni dilsiz yaratmış olsaydım konuşamazdın, seni kör yaratsaydım işitemezdin. O halde senin üzerinde nimetimin kıymetini bil de bana şükret ve beni inkar etme. Zira; dönüş banadır.
  Ey İnsanoğlu! Elini göğsüne koy da (Vicdanına) kendin için sevdiğini, senden başkası için de sev.
  Ey İnsanoğlu ! Benim rızkımı yeyince bana ibadete koyul, bana itaat et.
  Ey insanoğlu ! Yarınki rızkı benden isteme. Zira ben senden yarının iş ve ibadetini istemiyorum. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:119)  Sana bir bela gelince, benden (Allah’tan) yardım iste ; kuvvet ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah’ındır, diye söyle !
  Sana ölüm gibi bir musibet, bela gelince de ; Biz Allah’ın yaratıklarıyız ve biz ona döneceğiz, diye söyle (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:120)  Ey İnsanoğlu! Çok zengin vardır ki hesap gününde fakirliği isteyecektir.. Nice zalim vardır ki, ölüm onları perişan edip değersiz bırakmıştır.
  Nice tatlı şeyler vardır ki , ölüm onları acı yapmıştır. Elinde ki nimetiyle sevinen nicesi vardır ki, ölüm onu başına keder kılmıştır. Çok genişlik vardır ki, sonunda uzun boylu bir üzüntü bırakmıştır.
  Ey İnsanoğlu ! Eğer ölüme ait sizin bildiklerinizi hayvanlar bileydi, açlık ve susuzluk çekerek ölünceye kadar yemezler ve içmezlerdi.
  Ey İnsanoğlu! Eğer ölümün acısı ve şiddeti gizlenmeyeydi, gece uyumaman ve gündüz durmaman gerekirdi. Ölümden sonrası ise; daha şiddetli ve daha acıdır. , halin nicedir.
  Azametimden korkarak oturup ağlayan kimseyi güler halde Cennet’ime koyarım. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:126)
   


 5. Ey İnsanoğlu ! seni yaratan benim, sana rızık veren benim, seni dirilten benim, seni öldükten sonra diriltecek benim,seni hesaba çekecek olan d a benim. Eğer hayırlı iş yaparsan, onun ödülünü göreceksin ve eğer kötü bir iş yaparsan onun cezasını çekeceksin. Bununla beraber ne zarar , ne yarar, ne ölüm, ne hayat, nede dirilme yönünden kendine sahip olamazsın.
  Ey İnsanoğlu ! Gençliğine güvenip aldanma, nice genç vardır ki , ölümde ileri gitmiştir., yani; ihtiyarlardan önce vefat etmiştir.
  Bil ki, ben bir kulu sevdiğim zaman dünyayı ondan uzaklaştırırım ve onu ahiret için kullanırım. Dünya ayıplarını ona gösteririm de onlardan sakınarak Cennet ehlinin işlerini yapar. Ben de onu rahmetimle Cennet’e koyarım. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:127)  Ey İnsan oğlu! Şükreder halinle az bir rızık, şükretmeksizin sahip olduğun çok maldan daha hayırlıdır.
  Ey insanoğlu ! kederli olan kimsenin kederini ben gideririm. Mağfiret dileyeni ben bağışlarım. Tevbe edeni, günahtan ben alıkoyarım. Çıplak olanı, ben giydiririm. Korkanı, korkudan ben emin kılarım. Karnı aç olanı, ben doyururum. Kulum bana ibadet üzere olup emrimi yerine getirince ben de onun işini kolaylaştırırım. Belini doğrulturum. Ve kalbine genişlik veririm. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:128)  Mezarda arkadaşın; işlediğin hayırlı ameldir. (Din için yaptıklarındır.) Sen, hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çek ve bana ibadete koyul. Bana isyan etmekten sakın, sana verdiğime razı ol ve şükredenlerden bulun.
  Ey insanoğlu! Bana itaat et ve dinime hizmet et. Rızık yönünden kederlenme. Çünkü; rızk işini sana bırakmadım. İşini sana bırakmadığım şeyin endişesini yüklenme. (Kırk Kutsi Hadis. Türk Tarih Kurumu:129)  Ey İnsanoğlu ! Rabbine itaat et ki sana akıllı denilsin. O’na isyanda etme, yoksa cahil diye anılırsın. (Bin Bir Hadis Ahmet Sertdemir:5)


  Dili ile alim olup kalbi ile cahil bulunana taaccüp ederim.(Bin Bir Hadis Ahmet Sertdemir:19)


  Bildiği şeylerle amel eden kimseye, bilmediği şeyleri de bilmeyi Allah nasip eder.
  Ey insanoğlu ! Bildiklerinle amel etmediğin halde, bilmediklerini neden öğrenmek istersin. (Bin Bir Hadis Ahmet Sertdemir:21)  Ey kulum ! Benim istediğimi sen de iste. Kazalarıma teslim olanları, belalarına sabredenleri, yanımda sıdıklar defterine yazarım.
  Ey Ademoğlu ! Ben hidayet etmezsem hepiniz delalette kalır, ben şifa vermezsem hepiniz hasta, ben zenginleştirmezsem hepiniz fakir olursunuz. Bana yöneliniz ki ben de size yardımcı olayım. (Marifetname :130)  Ey Ademoğlu! Beni seviyorsan gönlünden Dünya sevgisini at. Çünkü, benim sevgimle dünya sevgisi aynı kalpte birleşmez.
  Ey kulum ! ben seni tüm sıfatlarımla tanıyasın diye yarattım. Beni iyice bilesin diye sağlıklar ihsan ettim. İstediklerini yalnız benden iste ki, sana sıfatlarını ve kudretimi bildireyim. (Marifetname :131)
  Ey Ademoğlu! İbadetimle uğraş, kalbini zenginlikle doldururum, avucunu rızıkla. Ey Ademoğlu ! Benden uzaklaşma yoksa, kalbini yoksullukla, elini meşguliyetle doldururum.(Marifetname :135)


  İzzet ve celalime yemin ederim ki ; bir kulumun üzerinde iki korku ve iki emri (Emniyeti,güveni) cem etmem (toplamam). Benden dünyada korkarsa, onu ahirette emin kılacağım. Kulum, benden dünyadan korkmazsa (günahtan sakınmaz, ibadette bulunmazsa) onu, ahirette azabımla korkutacağım.(Marifetname :136)


  Ey Ademoğlu! Kazalarıma razı olmak kadar hiçbir şey seni bana o derece yaklaştıramaz
  Ey Ademoğlu ! Benden razı ol ki ben de senden razı olayım. Ve sana sevgimi vereyim.
  Ey Ademoğlu ! Kazalarıma rıza göstermeyen, belalarıma sabretmeyen, benim daha büyük musibetlerimi beklesin.(Marifetname :143)  Kulum, benim rızam, kazalarıma rıza göstermendedir. Eğer kazalarıma razı olursan rızamı bulursun. (Marifetname :144)

  Ey Ademoğlu ! Kalbini ibadetine boşalt ki, sevgimle doldurayım. Bana dön ki sana yardımcı olayım (Marifetname Cilt:1 S:163)


  Kim benim bir velime düşmanlık eder, dil uzatırsa muhakkak ben ona savaş açarım. (Mevlana Mesnevi :23)


  İhlas , benim sırlarımdan bir sırdır. Onu ancak kullarım içerisinde seçtiklerim ve sevdiklerimin kalbine korum.(Mevlana Mesnevi :178)


  Üç nesne vardır. Onları saklayan, koruyan kişi, gerçekten benim dostumdur. Korumayan ve uygulamayan kişi ise gerçekten benim düşmanımdır. O üç nesnenin biri: Gizlide ve açıkta namaz kılmak. İkincisi: Gizlide ve açıkta oruç tutmak. Üçüncüsü: Gizlide ve açıkta gusletmektir. (54 Farz:8 Salahi-i Uşşaki (1260 Cemaziyel ahir’ında basılmış)


  Bir kulumun bedenine yahut malına ya da evladına bir musibet gelse o kulum, o musibeti sabırla karşılasa ben o kulum için kıyamet gününde mizan kurup defterini açmaya utanırım. Yani; onu sorgusuz, hesapsız Cennet’ime koyarım. (54 Farz:27 Salahi-i Uşşaki (1260 Cemaziyel ahir’ında basılmış)
   


 6. Gemiler benim vekillerimdir. Ve fakirler benim ailemdir. Zenginlerde olan mal, benim malımdır. Ve Cennet benim evimdir. O kimse ki; benim malım ile benim evimi satın alsa, eğer fayda ederse (yararlanırsa) onundur, eğer ziyan ederse benimdir. (54 Farz:36 Salahi-i Uşşaki (1260 Cemaziyel ahir’ında basılmış)


  İzzetim ve Celalim hakkı için, bir kulum üzerinde iki korku ve iki emniyeti (güven ve imanı) toplamam. Dünyada emin edersem Kıyamet gününde korkuturum. Dünyada korkutursam Kıyamet gününde emin kılarım. (54 Farz: 282 Salahi-i Uşşaki (1260 Cemaziyel ahir’ında basılmış)


  Her kim beni bilirse , beni isterse beni bulur. Her kim beni bulsa beni sever. Her kim beni sevse, ben onu öldürürüm. Ve diyeti ben olurum. Onun diyeti benim üzerimedir. Envar-ül Aşıkin:318Ahmet Bican)


  Benim velilerim vardır. Kubbelerin içinde gizlidir. Benden başka kimse onları bilmez. (Envar-ül Aşıkin:320 Ahmet Bican)


  Kim benim bir velime düşmanlık ederse, bana karşı harbe başlamış olur. Kim bir veliye eza ederse, benimle savaşa cür’et etmiş olur. (Envar-ül Aşıkin:327 Ahmet Bican)  Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, halkı da bunun için yarattım. (Lübbü’l Lüb:12 Muhiddin-i Arabi)
   
  KAFKASKIZI bunu beğendi.
 7. KAFKASKIZI

  KAFKASKIZI süper moderatör Site Yetkilisi Süper Moderatör

  44,289
  1,495
  0


  ALLAH razı olsun çok güzel paylaşımlar emeğine yüreğine sağlık Mustafa kardeşim güzel paylaşımın için teşekkür ederim,
   


 8. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KAFKAS KIZI
   
 9. zahide

  zahide Administrator Site Yetkilisi Administrator

  198,850
  1,597
  38


  ellerine sağlık çok güzel konu buda
   


 10. Çok Teşekkürler Zahide Hanım
   
Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş