Goktepeliler.com

Goktepeliler.com köy resimleri, flatcast destek forumu, flatcast radyo temaları, flatcast index, png, jpeg, gif resimleri adına paylaşımlar yapmaktadır.

Tc Kimlik No'lar neden hep çift rakam ile biter...
Bilmeyenler vardır belki T.C kimlik numaralarının son rakamı hep çift tir.. tek olması imkansızdır.. işte bunun sebebini araştırayım dedim şöyle bir cevap aldım.. paylaşmak istedim sizlerler buyrun..

11 haneden oluşan numaraların iki bölümü bulunuyor. Aslında kimlik numarası ilk 9 hane. Numaranın son iki hanesi ise, ilk dokuz hanenin “sağlamasını” yapıyor. Çeşitli algoritma hesaplarıyla ortaya çıkan bu rakamın “tek sayı” olması, “matematik” olarak mümkün değil.

2.Arastırma

Kimlik numaralarının son 2 harfi, sadece ilk 9 rakamının doğrulayıcısı konumundadır. Yani asıl numaramız ilk 9 rakamdadır. T.C. Kimlik numaraları 11 basamaktan oluşmaktadır. İlk 9 basamak arasında kurulan bir algoritma bize 10. basamağı, ilk 10 basamak arasında kurulan algoritma ise bize 11. basamağı verir.
Hakan AKKIR
+ İlk hane 0 olamaz.
* T.C. Kimlik Numaralarımızın 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelerinin toplamının 7 katından, 2. 4. 6. ve 8. hanelerinin toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10'a bölümünden kalan, yani Mod10'u bize 10. haneyi verir.


* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. hanelerin toplamından elde edilen sonucun 10'a bölümünden kalan, yani Mod10'u bize 11. haneyi verir.

Örneğin 10. rakamı bulalım:
10562272296 bu numaraya uygulayalım.
1+5+2+7+2=17 17*7=119 119-10=109 109'u 10'a böldüğümüzde kalan 9 çıkar ve bu da 10. rakamı bize doğrular. 10562272296

Şimdi geldik 11. rakama:
1+0+5+6+2+2+7+2+2+9=36 36'nın 10'a bölümünden kalan 6'dır. Bu da bize son rakamı doğrular. 10562272296

Siz de, kendi kimlik numaranızda uygulayarak sonuca varabilirsiniz. Kesinlikle doğrudur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün T.C. Kimlik Numarası ise bu yol ile yapılarak bulunabilmekte.

0 ile başlamayacağı için 1 ile başlamıştır. İlk kimlik numarası ona verildiği için, ilk 9 rakamı 100000001'dur. Son 2 rakamın doğrulaması yapıldığında ise 10000000146 sayısı ortaya çıkar ve bu da Mustafa Kemal...Grafit çoğumuzun adını yeni duyduğu bir madde olabilir fakat Grafitin kendisini dünyada neredeyse görmeyen kimse yoktur.

Grafit kurşun kalemlerin ham maddesidir diyebiliriz. Yani Kurşun kalemin içerisindeki siyah, iz bırakan yağlı katı madde grafittir.

Grafit birçok alanda kullanılmasına rağmen en çok kullanıldığı yer kurşun kalem yapımıdır. Grafitin içine kil katılarak daha katı hale getirilir ve kurşun kalem olarak kullanılmasını sağlar.

Grafit hangi ülkelerde vardır?

Grafitin en çok çıkarıldığı yerler Avusturya,Kuzey Amerika ve Sibirya’dır.

Grafit ayrıca ısıya dayanıklı olması nedeniyle bazı uzay araçlarında da kullanılmaktadır.Mezarlıklarda ve hayvani maddelerin ayrıştığı her yerde, ani olarak parlayan fosforlu bileşikler oluşur. Bu fosforlu bileşikler, havaya yayıldıklarında yanarak hızlıca parlar ve sönerler. Sanki doğaüstü bir olay meydana geliyormuş hissi verebilir. İnsanlar uzun yıllar boyunca, bilim bu konuyu açıklığa kavuşturana kadar bu alevlere farklı anlamlar yüklemişlerdir. Zamanla bilim galip gelerek bütün mitleri yok etmiştir. Peki bu fosforlu bileşikler neden çıkar?

Ölen insanların gömülmesiyle tabiatın döngülerinden biri olan ayrıştırılma olayı meydana gelir. Bu olayı besin zincirinin en alt tabakasında bulunan ayrıştırıcılar gerçekleştirmektedir. Ölen insan bedenlerini yapı taşlarına ayrılırlarken ortaya yanan fosforlu bileşikler çıkar bu bileşiklerin yanması da bahsettiğimiz gibi geceleri mezarlıkların parlamasına sebep olurEskiden herkes tıpkı İngilizler gibi yolun solundan giderdi. Tabii bunun bir sebebi vardı. Karşımızdan gelenin dost mu yoksa düşman mı olduğunu anlamamıza imkan yoktu. İnsanların büyük bir kısmı sağlak oldukları için yolun sol tarafından, duvar kenarından giderdi, böylece sol taraflarını emniyete alır, sağ ellerindeki kılıçlarıyla kendilerini koruyacak şekilde yürürlerdi. Yolun solundan yolculuk etmek ilk defa 1300 yıllarında, papanın Roma'ya gelecek hacıların yolda karışıklığa sebep olmamaları için , yolun solundan gitmelerini söylemesiyle resmileşti ve uzun yıllar bu şekilde devam etti.

Bir zaman sonra ABD'de trafik sağdan işlemeye başladı. Fransız İhtilali sırasında, ihtilalin liderlerinden Maximilien Robespierre, büyük bir olasılıkla Katolik kiliseye meydan okuyanlara bir jest olsun diye, Parislilerden yolların sağından gitmelerini istedi.

Bir zaman sonra kendisi de bir solak olan Napolyon, ordularındaki ikmal arabalarının yolların sağından gitmeleri emrini verdi ve zaptettiği her ülkede de bu uygulamayı hayata geçirdi.
İngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafından zapt edilemediğinden İngilizler yolun solundan gitme alışkanlıklarından vazgeçmediler. Avustralya, Hindistan gibi tüm eski sömürgelerinde de bu usulü devam ettirdiler. Zaten İngilizler'de Amerikalılardan farklı olarak sürücü arabanın üstünde ve sağında oturuyordu.

Araba teknolojisinin gelişmeye başladığında bu gelişimin öncüsü olan ABD'de sürücü koltuğu ve direksiyon sağdan gidişe uygun olarak sola konuldu ve dünyanın birçok bölgesinde bu şekilde yaygınlaştı


”B” Grubu “Aktif”

Olumlu yönleri: Neşeli, dışarı çıkmayı seven, olumlu, maceracı, aktif, duygusal, kibar

Olumsuz yönleri: Unutkan, kararsız, dağınık, gürültücü, abartmaya yatkın, spontane

Gerçekler: Dünyadaki insanların %9’u “B” negatif %2’si ise “B” pozitiftir

Özellikleri: Mantıklı, organizasyon yeteneği gelişmiş, akla duygudan çok önem veren, yaratıcı Her şeyin yolunda gittiğini gördüğünde kendini harika hisseder Yaptığı işe konsantre olarak başka şeyleri görmezden gelebilir Enerjik ve amaca yönelik hareket eder, herhangi bir konunun fanatiği olabilir ve o konuda sonuna kadar uğraşır

Girişimciliğe açık olmasına rağmen takım oyunlarında ise pek başarılı değildir, çünkü o takım yapısına karşıt bağımsız bir kişiliktir Olumsuz şeyleri dışa vurmak yerine içe atar, sorunları çözmek için gerçekleri göz önünde bulundurur, çok fazla soğuk ya da resmi olarak görülebilir, arkadaşlarına kendini pek açmaz

Özet: Neşeli, bencil, kaprisli, gelenek ve göreneklere karşıdır, sosyal, eğlenceli, duygusal, özünde yalnız, kolay neşelenebilen, kibar, bağımsızlığına çok düşkün, güçlü bir kişiliğe sahip, işlerini kendi yöntemine göre yapan, geçinmesi kolay, maceracı, dokunmayı ve birinin ona dokunmasından hoşlanır


“A” grubu “Cool”

Olumlu yönleri: Dikkatli, sempatik, özverili, kibar, dürüst, sadık, uyumlu, empati kurabilen

Olumsuz yönleri: Çok kuruntulu, duygusal, sinirli, kararsız, içine kapalı, sulu

Gerçekler: Dünyadaki insanların %34’ü A negatif, %6’sı ise A pozitiftir

Özellikleri: Sinirlense bile sakin kalmayı başarır İçe dönük, kamuoyuna duyarlı, sorumluluk sahibi Sinirliyken bile güvenilir ve etrafındakilerin kafası karıştığında her şeyin sorumluluğunu üzerine alabilir Utangaç olduğu zamanlar vardır İnsanların yanında bazen sinirli olabilir Etrafına karşı duyarlı olmasına rağmen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir

Bir doğa düşkünüdür ve kalabalık ortamları pek sevmez Değişime çok açık değildir, kendine ait bir dünyaya ihtiyaç duyar hatta karamsar bile sayılabilir Değişikliğe açık olmadığı için duygusal tarafından dolayı bu kan grubundan olan kişiler genelde yaratıcı güce sahip sanatçılardır

Özet: Temkinlidir, yardımseverdir, sorumluluk sahibi, iç huzura ve güçlü bir hafızaya sahiptir, grup çalışmasında başarılıdır, resmiyeti sever, sakindir, kurallara uyar, insanlarla olan ilişkilerine değer verir, çok hassastır, başkalarının ona dokunmasından hoşlanmaz


“0” Grubu “Sıcak”

Olumlu yönleri: Özgüven sahibi, güçlü karar mekanizmasına sahip, sadık, kendi kararını kendi veren, eleştirici

Olumsuz yönleri: İşkolik, duygusal, inatçı, soğuk, bencil, geçimsiz, endişeli

Gerçekler dünyadaki insanların %38’ı 0 negatif, %6’sı ise 0 pozitiftir

Özellikleri: Sosyal, enerji dolu, çok hareketli, gerçekçi, arkadaş canlısı, gösterişli, uçuk Önüne çıkan şansları anında kullanır Yeni bir projeye hemen atılabilir, yeni fikirler üretmeye yatkındır Dikkati çabuk dağılır, kuvvetli duygulara sahiptir ve kendini iyi ifade edebilir

Her an muhalefet olabilir ama bu duruşundan hemen vazgeçebilir Diğer kan gruplarından olan kişilere çabuk kapılabilir Hırslı ve detaycı olan bu kişilik ortama kolay adapte olabilir Hissettiklerini kolayca ortaya çıkartabilir, doğuştan zariftir

Özet: Olumlu, aktif, bağımsız, risk almayı seven, dramatik bir yaşama sahip, zaman zaman bencil, romantik, arkadaşlarından etkilenen, organizasyon yeteneği gelişmiş, gururlu, birilerine dokunmayı ve birilerinin ona dokunmasını seven, hedefe kitlenen, boyun eğmeyi sevmeyen, açık sözlüParmak uçlarımızda bulunan sert dokudur. Tırnaklar keratin adı verilen sert proteinlerden oluşmaktadır. Tırnağın başlangıç kısmında deri ile birleştiği alanda bulunan yarımay şeklindeki beyaz şekle lunula adı verilir. Tırnaklarımız günde ancak 0,1 milimetre uzamaktadır. Tırnakların büyümesi kişiden kişiye değişiklik göstersede Ortalama olarak; Ellerimizdeki bir tırnak dipten kesilse yani kökten çıkarılmış gibi dibinden kesilse tekrar aynı seviyeye ortalama 5 ayda gelebilmektedir. Ayaklarımızdaki tırnak tam kökünden kesilse normal seviyesine ise ortalama 15 ayda gelebilmektedir
Hicri Takvim Hazreti Muhammed' in (S.A.V.) Mekkeden Medine’ye göç ettiği 622 yılını başlangıç olarak kabul ettiğinden bu yılda Miladi takvim ile arasındaki yıl 622 yıl idi. Fakat Hicri Takvim Ay yılı esaslı olduğu için 1 Yıl 354 gün civarında olduğu için aşağı yukarı her 33 yılda bir aradaki fark 1 yıl azalmaktadır.

Hicri Yıl kaç yılda 1 Miladi yıla yaklaşmaktadır?

Yukarda anlattığımız şekilde Bir gün Hicri Yıl, Miladi Yıl ile eşitlenecek ve her 33 yıldada 1 yıl fark atacaktır.

Hicri Hangi yıldayız?

Bugün itibari ile Hicri 1435 Yılındayız yaklaşık 59-60 gün sonra Hicra 1438 Yılında olacağız